Jaké faktory vedly k tomu, že se svět ve 20. století odklonil od zlatého standardu?

Jaké faktory vedly k tomu, že se svět ve 20. století odklonil od zlatého standardu?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pro většinu světové historie po tisíce let bylo zlato používáno jako prostředek směny peněz. Svět se ve 20. století postupně vzdálil od zlatého standardu.

Jaké faktory způsobily, že zlatý standard byl ve 20. století méně funkční než historicky?


Zkusím to, i když si to opravdu zaslouží ekonomika Tento web


Krátký důvod: Růst populace v poměru k nabídce zlata.


Dlouhý důvod:

Zlatý standard je další způsob, jak říci, že vaše nabídka peněz je nepružná. Každá bankovka je spojena s fixním množstvím zlata a teoreticky by vám měla umožnit koupit toto množství zlata. Jelikož je zlato produkováno nukleosyntézou supernovy, zlato je „vytvořeno“ pouze tehdy, pokud je těženo z ložisek kůry a míra nově vytěženého zlata na úroveň globální ekonomické aktivity zdaleka nestačí.

Nové zlato je asi 4% toho, co je potřeba každý rok (pokud ~ 135 miliard USD nového zlata za rok a 3,9% z ~ 85 bilionů USD hrubého světového produktu *); a většina tohoto zlata necirkuluje, protože je zapotřebí k absorbování komoditních šoků, jako je ropa, a zajištění měn mnoha centrálních bank.

Jak světová populace roste, peníze potřebné k vyjádření transakčních IOU mezi lidmi rostou. Nakonec je zlatý podklad bankovek tak malý a abstraktní, že je ve skutečnosti irelevantní (žádné zlato v kapse), s výjimkou pojem splatnosti, která stále přetrvává v populární představivosti dnes.

Odtržení od zlatého standardu (tj. Že byste teoreticky mohli koupit fixní množství zlata neměnné tržní poptávky pro každou bankovku) nastalo kvůli potřebě rychle rozšířit válečný dluh. To znamená, že komprimované a časově posunuté budoucí daňové příjmy („dluh“), což má za následek masivní nárůst peněžní zásoby, který odráží reálný svět masivní nárůst materiálního úsilí zapojeného do válečných aktivit (tj. lidé v totální válce dělají více, alespoň pokud jde o zachycenou likviditu).

Po každé světové válce nebylo možné peněžní zásobu zkrátit na fixní poměr zlata (údajná „skutečná“ hodnota každé poznámky ve zlatě), aniž by to způsobilo smrtelnou deflaci **. Brettonwoodská dohoda ve skutečnosti nebyla zlatým standardem, ale spíše jen ústní službou, protože pouze centrální banky měly přístup k pevné burze zlata (tj. Nikoli k vyšší volatilní tržní sazbě).

Drahé zástupné války a rostoucí globální životní úroveň nakonec zvýšily nabídku peněz nad schopnost i centrálních bank smysluplně směňovat směnky kryté zlatem. Proto byly konečné zbytky zlomeny v „Nixon Shock“, aby bylo umožněno volné plovoucí fiatové měně. Samotný šok je poněkud přehnaný, když uvážíme, že alternativa by vyžadovala úplné přehodnocení role peněz a posun směrem k post-růstové globální ekonomice, na kterou jsme nebyli a pravděpodobně stále nejsme připraveni.

Hlavní dlouhodobou hnací silou hospodářského růstu (nabídka peněz) je populační růst; protože růst produktivity je uvězněn ve vzestupném sifonu, a proto sotva pohání ekonomiku v poměru k růstu populace ***.


Ještě delší důvod:

Přečtěte si http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard


* Navzdory důležitosti statistik peněžní zásoby ve skutečnosti nikdo nemá nic jiného než hrubý odhad globálních M0 nebo MZM. Což by tě mělo vyděsit.
* * Díky inflaci vypadá zlatý standard sexy, ale deflace je v našem současném ekonomickém paradigmatu distribuce zdrojů mnohem horší; a přinejmenším hyperinflace je politicky omezující.
* * * Spekulace a dluh mohou také rozšířit peněžní zásobu, ale nakonec musí „zapadnout“ do něčí skutečné produkce práce, pokud mají mít vůbec nějaký význam. Jejich expanze peněžní zásoby proto úzce souvisí s dostupným globálním fondem pracovních sil, který je ovlivněn populačním růstem.


Historicky nabídka zlata rostla tempem 2% ročně (prostřednictvím těžby, nových objevů atd.). To je příliš nízké tempo růstu na to, aby svět mohl růst požadovaným tempem 3% nebo vyšším a stále udržovat cenu zboží na stabilní úrovni, aby rostla. (Pokud zlato, vaše „peněžní zásoba“ roste o 2% ročně a zboží o 3%, cena zboží by pro kompenzaci musela klesnout v průměru o 1% ročně. Toto je známé jako „deflace“ a děsí většinu bankéřů a ekonomů.) Historicky byl ekonomický růst držen jako rukojmí nových objevů zlata; např. s cykly boom a bust pro země jako Španělsko.

V průběhu 20. století ekonomičtí myslitelé jako John Maynard Keynes a Milton Friedman ukázali, že bez zlatého standardu bylo možné rozšířit nabídku peněz roční mírou 3–4% v souladu s globálním růstem, a tím podporovat . Tyto znalosti způsobily, že se USA v 60. letech „nadměrně rozšířily“ k financování vietnamské války. V roce 1971 už USA nemohly dodržet svůj závazek, vyrobený v roce 1944 v Bretton Woods, splatit své dolary za zlato. USA tedy nechaly dolar „plavat“ proti zlatu (najít „přirozenou“ cenu odlišnou od historických 35 $ za unci), čímž se vymanily ze zlatého standardu. S výraznou výjimkou Japonska a Německa byly nejrozvinutější světové země, jako je Británie a Itálie, v podobné úžině a spolu se Spojenými státy se vymykaly zlatému standardu.


Zlatý standard byl jednoduchým a přímým způsobem řízení světové peněžní zásoby. Jako většina jednoduchých, přímočarých myšlenek je naprosto neadekvátní, když je konfrontován s komplikovaným problémem reálného světa.

Nejlepší odpovědí na otázku je Atlantický souhrn problému ve dvou grafech. Ačkoli zastánci zlatého standardu jej chválí jako způsob odvrácení inflace, zlatý standard ve skutečnosti odsuzuje dotyčné ekonomiky k násilným hospodářským cyklům, jejichž důsledkem je vyšší inflace. Jak naznačuje článek ekonoma, diskuse by zde měla skončit.

Ale se zlatým standardem jsou i další problémy.

 • Zlatý standard outsourcuje měnovou správu do zemí, které mají to štěstí, že mají zlato. Nabídka peněz roste v reakci na svévolné objevy zlata a tyto země mají prospěch z rozšíření peněžní zásoby bez jakéhokoli závazku rozšířit produkci nebo hodnotu. To bylo obzvláště hloupé v době, kdy země s největší pravděpodobností objevily nové zlato, byly Rusko a Jižní Afrika - země, které byly založeny na politikách, které byly pro většinu světa anathemou (komunismus a apartheid). Vezměme si například nepravděpodobný opakovaný, ale velmi reálný příklad španělského ekonomického kolapsu; Majetky Španělska v novém světě vedly k tomu, že Španělsko vlastnilo neuvěřitelné množství světového majetku. Španělsku se podařilo zvýšit inflaci po celém světě, ale neinvestovalo výsledné bohatství žádným způsobem, který prohloubil kapitál. Výsledkem byla pro Španělsko úplná katastrofa a pro zbytek světa velká bolest.

  • Zlatý standard mohl mít smysl, když Bank of England použila celosvětovou říši ke správě globální nabídky peněz podle zásad merkantilismu. Myslím, že většina moderního světa odmítá jak merkantilismus, tak celosvětové impérium. Ke konci správy zlatého standardu BoE došlo k řadě případů, kdy soukromí investoři dokázali dosáhnout ohromujících zisků předvídáním opatření, která by BoE musela podniknout, aby si zlatý standard udržela, a sázením proti těmto akcím. Tyto sázky také podstatně zvýšily náklady na správu zlatého standardu a neprospěly nikomu jinému než dotyčným investorům. Nejsem velkým zastáncem společného dobra, ale když investoři profitují tím, že jednají v rozporu se společným dobrem, je to neudržitelná situace.

Komentátoři učinili několik velmi dobrých bodů, na které bych rád odpověděl

 1. Moje odpověď nebyla civilní a omlouvám se za svou nedostatek zdvořilosti; vzhledem k tomu, jak často kritizuji ostatní, měl bych se držet vyššího standardu, a to se mi nepodařilo.
 2. Fiat měny lze nafouknout. Speciální měny vůle být nafouknuty, když jsou nalezena nová ložiska. V případě fiatových opatření věříme, že technokraty lze izolovat od populistických požadavků. V případě měn zajištěných speciálními cenami věříme, že štěstí a osud způsobí, že inflace nastane v dobách, kdy nepoškodí ekonomiku a na místech, která budou prospěšná.
 3. Inflace není ze své podstaty špatná. Inflace je strategie, kterou lze použít k útěku z hospodářského útlumu. Inflaci lze použít ke zvýšení zaměstnanosti, což je pro spotřebitelskou ekonomiku naprosto zásadní. Ekonomiky podporované specie tuto možnost vyřazují z arzenálu. Jistě, peněžní zásobu lze velmi špatně řídit a vést k hyperinflaci, ale to není vnitřní vlastnost.
 4. @Lennart Regebro poukazuje na to, že moje odpověď zmeškala a hlavní, důležitý směřovat; tato měna zajištěná specie nebyla v té době hloupá. Bylo to to nejlepší, co měli.
 5. @LateralFractal poukazuje na to, že je možné měnu založit na jiných věcech, než jsou kovové peníze nebo zlato. Poukazuje na starodávnou měnu chráněných sexem chráněných Ištar. Uznávám jeho názor, ale odmítám diskutovat o inflačních/deflačních důsledcích měny kryté sexem. (Jen pro informaci, to nebylo zamýšleno jako slovní hříčka, když jsem to psal; důsledky jsem si uvědomil při revizi věty). Existují i ​​jiné způsoby, jak podpořit měnu; historické příklady zahrnují body oštěpu, krunýřovky, obří železné nebo pískovcové desky atd. Myslím, že diskuse o těchto příkladech je mimo rozsah otázky a nelze ji stručně prodiskutovat. Některé z nich jsou popsány v knize Jack Weatherford's History of Money (Mám výhrady ke knize jako celku, ale diskuse o různých měnách je v rané části knihy, která je více historická), a domnívám se, že stránka wikipedie na peníze se kompetentně dotýkají některých kritérií potřebných pro komoditu na podporu kulturního artefaktu „peněz“.
 6. Nikdo to nekomentoval, ale cítím povinnost poukázat na to, že existuje měna, která nepodléhá inflaci bitcoinů. Bitcoin nepodléhá inflaci ani deflaci, ale je obětí divokých výkyvů v hodnotě. Pokud bychom vážně mysleli na přijetí měnového standardu, který by byl imunní vůči technokratickému řízení, bitcoin by byl dobrou alternativou. Tím bychom ale opustili možnosti správy peněz.

Je chybou vidět zlato jako jakýsi zašlý historický artefakt nebo „barbarskou relikvii“ minulosti, jak to vyjádřil Keynes.

V průběhu historie státy různě přijaly více veřejných nebo méně veřejných standardů zlata v závislosti na politických faktorech.

Například na počátku římské republiky byl aureus důležitým obchodním standardem, ale později v říši, za vlád jako Diokleciánova, bylo zlato zcela odstraněno a nahrazeno papírovými kredity a znehodnocenými ražbami vyrobenými z mědi a jiných obecných kovů .

Obecně platí, že čím komplexnější a zastřešující vláda, tím je zlato skrytější.

To, že je používání zlata skryté, neznamená, že není používáno. Zlato je vždy standard bohatství, bez ohledu na to, kolik papíru a mědi použijete. To, že toto použití osobně nevidíte, neznamená, že to není standard. Pod letištěm JFK v New Yorku a pod letištěm v Curychu jsou obrovské trezory naplněné miliardami zlata, které se přesouvají tam a zpět, aby si vyřídily účty, neliší se od toho, když zlaté lodě pluly zpět v roce 1900, až nyní se zlato nastěhovalo dovnitř 747 letadel místo plachetnic. Co se změnilo, je viditelnost tohoto obchodu, nikoli jeho důležitost.


Dlouhý úpadek Velké britské libry

Jedná se o směnný kurz GBP/USD od roku 1915 do současnosti. Tento graf na Twitteru doprovázel komentář “ docela šokující, jak moc byla libra od roku 1945 ” znehodnocena.

Je to skvělý příklad způsobu, jakým mohou být ekonomické ukazatele nesprávně interpretovány, když je historický příběh, který je jejich podkladem, ignorován. To, co ukazuje tento graf, je skutečně šokující, ale ne proto, že hodnota libry klesla. Je šokující, protože graficky zobrazuje pokles britského globálního vlivu. A mapuje zoufalé pokusy britských politiků o udržení globální dominance podporou hodnoty měny.

Počáteční bod tohoto grafu – 1915 – byl během první světové války a bezprostředně po neúspěchu klasického zlatého standardu v roce 1914. Británie si těžce půjčovala a během první světové války trpěla vysokou inflací a byla nucena devalvovat libra ke konci války značně. Ten pokles můžete vidět jasně. Místo toho, aby britští politici přijali devalvaci libry jako součást nákladů na boj se zničující válkou, rozhodli se pokusit obnovit libru na její předválečnou hodnotu. Na válkou poškozenou britskou ekonomiku uvalili vážnou fiskální a měnovou úspornost, což způsobilo depresi, která trvala po většinu 20. let 20. století. Libra skutečně získala většinu své předválečné hodnoty a Británie se vrátila ke zlatému standardu sazbou 1915 v roce 1925. Můžete vidět, že grafy s přímkami grafu od roku 1925 do roku 1932. To bylo naposledy, kdy byla Británie na zlatém standardu .

Ale pokud se má věřit Murrayi Rothbardovi, cena, kterou svět zaplatil za odhodlání Británie obnovit svou bývalou slávu, byla Crash Wall Street a Velká hospodářská krize. Rothbard tvrdí, že FED na příkaz Británie uvolnil měnovou politiku, a tím způsobil úvěrovou bublinu, která praskla v roce 1929. Myslím si, že vinit Crash z Wall Street zcela z potřeby Británie z uvolněné měnové politiky je dost přitažené za vlasy: Zdá se, že Rothbard má na rameni trochu čipu. Přispívajícím faktorem byl ale téměř neuvážený návrat Británie ke zlatému standardu.

Počátek Velké hospodářské krize po Wall Street Crash dostal britskou ekonomiku, stejně jako všechny ostatní, pod velký tlak. Jako všichni ostatní, zpočátku Británie zpřísnila měnovou politiku, aby zachovala hodnotu libry. Ale nakonec to bylo nuceno znehodnotit. V roce 1931 spadl ze zlatého standardu a libra okamžitě značně klesla. Barry Eichengreen zdokumentoval úlohu zlatého standardu ve Velké hospodářské krizi: zdá se zřejmé, že těm zemím, které se na zlatý standard dostaly brzy, jako je Británie, se daří mnohem lépe než zemím, které na něm setrvaly déle, například USA. Z toho plyne ponaučení, že režim pevné měny po finanční krizi a recesi je ekonomicky katastrofální. Bohužel se zdá, že jsme se z toho nepoučili. Eurozóna je zaneprázdněna opakováním přesně stejné chyby – není nazývána zlatým standardem, ale chová se podobně.

Když Británie vyšla z deprese, libra skutečně získala zpět svoji hodnotu. V tomto bodě však stojí za připomenutí, že každý směnný kurz má dvě strany. To je GBP versus USD. Síla libry v pozdějších třicátých letech byla dána slabostí amerického dolaru, protože USA nejprve reflovaly (New Deal FDR ’s) a poté se opět ponořily do recese.

Není divu, že hodnota libry prudce klesla po vypuknutí 2. světové války. Je zcela normální, že se měny ve válkách znehodnocují: měna sama se stává rizikovější kvůli nejistotě kolem výsledku války a ekonomickým základům dotčené země se obvykle značně zhoršují navzdory fiskálním stimulům způsobeným válečným úsilím. Války jsou drahé: HDP se hroutí, inflace stoupá a země se silně zadlužují. Británie nebyla výjimkou. Válku ukončila těžce v dluhu vůči USA a s masivním deficitem platební bilance. To bylo NEJLEPŠÍ na nesplaceném dluhu, který stále nesl z 1. světové války a který se mu nikdy nepodařilo uvolnit. Dvě světové války a deprese způsobily britské ekonomice obrovské škody. Bylo to v dost špatném stavu.

V roce 1944 vstoupila Británie do systému řízeného směnného kurzu Bretton Woods. To fixovalo směnnou hodnotu libry a#8217s k dolaru, který byl zase spojen se zlatem. Britští politici byli opět odhodláni ukázat, že Británie je stále silou, se kterou je třeba počítat, takže směnný kurz byl pro takto poškozenou ekonomiku nastaven příliš vysoko. Británie byla nucena devalvovat libru o 30% v roce 1949. Ale ani to nestačilo. Následujících 18 let bylo charakterizováno přetrvávajícími problémy s platební bilancí a mincovními krizemi: Británie byla nucena vyhledat pomoc u MMF více než jednou. Wilson konečně devalvoval libru znovu v roce 1967. Ale v této době již inflace rostla a byla devalvací ještě zhoršena. Následujících 15 let mělo být obdobím vysoké inflace a neutěšené ekonomické výkonnosti.

V roce 1971 Nixon pozastavil konvertibilitu dolaru na zlato, čímž účinně ukončil brettonwoodský systém. Ale i poté Británie nadále podporovala libru na trhu, který si jasně přál, aby byla nižší. Měna jednoduše nezaručovala hodnotu, kterou si Británie přála, ale následní kancléři* ji odmítli nechat volně se vznášet, protože se obávali mincového kolapsu. V roce 1976 zavolal státní pokladník MMF, aby pomohl zatknout vytrvalé běhy na šterlinkech. Na radu MMF kancléř uložil úsporná opatření, která snížila inflaci a zlepšila ekonomickou výkonnost. Půjčka MMF ’s nebyla nikdy plně vyčerpána. Libra se zotavila –, ale pouze dočasně. Na pozadí rostoucí nezaměstnanosti zazněl slavný “Winter of Discontent ” v roce 1978 pro labouristickou vládu umíráček. V roce 1979 volby vyhráli konzervativci pod vedením Margaret Thatcherové.

Rok 1979 byl pro libru přelomový. Ovládací prvky burzy byly zrušeny a poprvé bylo povoleno vznášet se. A hned to spadlo. Kancléři chce hodně nervů, aby dovolil dříve spravované měně volně klesat, ale Geoffrey Howe to dovolil. Ale opět bychom měli mít na paměti, že jakýkoli směnný kurz má dvě strany. Pád šterlinků v 80. letech byl způsoben rostoucí sílou dolaru, který stabilně šplhal proti všem měnám (nejen vůči libře) až do roku 1985. Ale v roce 1985 začalo řízení měny znovu. Plaza Accord z roku 1985 zavedl aktivní oslabování dolaru vůči všem hlavním měnám včetně libry, což je strategie, která skončila až Louvreskou dohodou z roku 1987.

Howe ’s nástupce, Lawson, byl – a zůstává – fanouškem řízených směnných kurzů. Od roku 1987 neoficiálně navázal libru na německou Deutschmark. To způsobilo inflaci, úvěrovou bublinu a boom trhu s nemovitostmi, který se nakonec v roce 1990 zhroutil a následovala recese. Navzdory tomu nástupce společnosti Lawson ’s, John Major, pokračoval ve stínění Deutschmark a nakonec se připojil k evropskému mechanismu směnných kurzů (ERM) v tom, co se brzy ukázalo, že je příliš vysoká sazba.

Ale nevydrželo to. Krátké členství Británie v ERM skončilo potupně, když byla libra vytlačena vytrvalými spekulativními útoky. Následník majora Normana Lamonta údajně řekl, že zpíval ve vaně poté, co libra vypadla z ERM. Okamžitě klesl na směnný kurz vhodnější pro stav ekonomiky. Nezávislost Bank of England v roce 1997 odstranila hodnotu libry – jak její domácí hodnotu (inflace), tak její vnější hodnotu (směnný kurz) – z přímé politické kontroly. Bank of England nyní primárně spravuje domácí hodnotu libry a umožňuje mezinárodní hodnotě přizpůsobit se domácím ekonomickým podmínkám.

Co je možná nejvíce překvapivé, je málo důkazů o dlouhodobém poklesu hodnoty libry od zrušení výměnných kontrol v roce 1979. Vypadá to, jako by většina potřebné devalvace do té doby již (bolestivě) proběhla. V takovém případě byla intervence MMF v roce 1976 k zastavení skluzu libry špatně posouzena. Libra měla padnout. Nakonec by to našlo svou vlastní úroveň.

Pro mě tento graf dokazuje, že za předpokladu, že jsou měnové úřady důvěryhodné, je volný plovák široko daleko nejlepším způsobem správy měny. Šokující na tomto grafu není to, kolik libra znehodnotila. Je to, jak dlouho to trvalo, a ekonomické náklady snahy zabránit jeho pádu.

Skutečným příběhem tohoto grafu je však konec britského impéria a ztráta statusu rezervní měny libry a#8217s. Před 1. světovou válkou byla Británie dominantní ekonomikou na světě, ovládala největší říši v zaznamenané historii a libra byla globální rezervní měnou. Říše se v průběhu 20. století postupně rozpadala a libra byla nahrazena americkým dolarem jako globální rezervní měnou. Libra se musela devalvovat, a to podstatně, kvůli klesajícímu postavení Británie ve světě a rostoucí dominanci USA. Ale politici to nechtěli přijmout.

Historie Británie je jedním z neustálých pokusů překonat její mezinárodní váhu, a to i za cenu zničení její domácí ekonomiky. Sekera Geddes a následná deprese ve 20. letech 20. století, odmítnutí devalvovat v 50. a 60. letech, pokus o podporu směnného kurzu v 70. letech a nakonec katastrofální vstup do ERM příliš vysokým kurzem: všechny tyto neúspěchy , někteří katastrofálně. A všechny měly příšerné důsledky pro ekonomiku. Británie se i dnes snaží chovat jako větší a dominantnější hráč, než ve skutečnosti je.

Británie už není supervelmocí. Opravdu to už dlouho není, i když to neví. Je načase, aby si to lidé uvědomili a přestali toužit po slávě minulosti. Hodnota libry v roce 1945 byla příliš vysoká i pro Británii jako tehdy, natož nyní. Je na čase hodit minulost za hlavu a jít dál.

* Až do získání nezávislosti Bank of England v roce 1997 byla měnová politika pod kontrolou kancléře, nikoli banky.


Havárie akciového trhu z roku 1929

Pamatováno dnes jako „černé úterý“, krach na akciovém trhu z 29. října 1929 nebyl ani jedinou příčinou Velké hospodářské krize, ani prvním krachem v daném měsíci, ale obvykle se pamatuje jako nejzjevnější ukazatel začátku deprese. Trh, který toho léta dosáhl rekordních maxim, začal v září klesat.

Ve čtvrtek 24. října se trh vrhl na úvodní zvonek a vyvolal paniku. Přestože se investorům podařilo zastavit pokles, o pouhých pět dní později na „černé úterý“ se trh zhroutil, ztratil 12% své hodnoty a vymazal investice ve výši 14 miliard dolarů. O dva měsíce později ztratili akcionáři více než 40 miliard dolarů. Přestože akciový trh do konce roku 1930 získal zpět některé své ztráty, ekonomika byla zničena. Amerika skutečně vstoupila do takzvané Velké hospodářské krize.


Poznámky pod čarou

113 Viz Adam P. Plant, „Selective Service Act of 1917“, in Hlavní akty Kongresu, sv. 3, ed. Brian K. Landsberg (New York: Macmillan Reference/Thompson Gale, 2004): 178–181 viz také Robert W. Mullen, Černoši v americké válce: posun v postojích od revoluční války do Vietnamu (New York: Monad Press, 1973).

114 Tamtéž, 366–374. Mezi nimi vyčníval 15. newyorský pluk 369. americké pěchoty. Byla to první spojenecká jednotka, která dosáhla německých hranic na řece Rýn, a nikdy nepřinesla příkop ani neztratila člena k zajetí. Francouzi udělili celému pluku Croix de Guerre.

115 Franklin a Moss, Od otroctví ke svobodě: 361–362.

116 Více o černých migracích v období po rekonstrukci a 20. století viz Nicholas Lemann’s Země zaslíbená: Velká černá migrace a jak to změnilo Ameriku (New York: Knopf, 1991) Nell Irvin Painter, Exodusters: Černí migranti do Kansasu po rekonstrukci (Lawrence: University Press of Kansas, 1986) Douglas Flamming, Bound for Freedom: Black Los Angeles v Jim Crow America (Berkeley: University of California Press, 2005). Stručný esej o historické literatuře na toto téma najdete v Joe William Trotter, „Velká migrace: interpretace“ v Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience, sv. 3, ed. Kwame Appiah a Henry Louis Gates Jr. (New York: Oxford University Press, 2005): 53–60.

117 Migrace byla na jihu a mezi afroamerickými komunitami obecně dlouhou a bolestivou otázkou. V roce 1822 získala Americká kolonizační společnost (ACS) malý pozemek v britské kolonii Sierra Leone v subsaharské Africe a pojmenovala ji „Libérie“-osada lidí „osvobozená“. Přibližně 15 000 svobodných černochů ze Spojených států se během příštích 20 let stěhovalo do Libérie. Ačkoli ACS zpočátku obdržel podporu od několika prominentních politiků, hlasité odpůrci a ekonomická deprese v Libérii projekt zabily ve třicátých letech 19. století. Po rekonstrukci byla otázka africké migrace znovu obnovena, nicméně mnoho afroamerických vůdců, mezi nimi i John Langston, bylo proti zahraniční emigraci. "Zneužívejte nás, jak chcete, pánové," řekl Langston demokratům. "Neexistuje způsob, jak se nás zbavit." Toto je naše rodná země. " Kongresový záznam, Dům, 51. kong., 2. sess. (16. ledna 1891): 1480–1482 viz také William Cohen, At Freedom’s Edge: Black Mobility and the Southern White Quest for Racial Control, 1861–1915 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1991).

118 „Nevidím na jihu žádnou naději“, 26. srpna 1900, Chicago Daily Tribune: 7 „Stížnost jižních černochů“, 26. srpna 1900, New York Times: 8. White žil po celý život ve Washingtonu a Philadelphii. Byl mezi osmi černými kongresmany v 19. století, kteří po službě ve Washingtonu opustili jih.

119 Viz Hahnova diskuse v Národ pod nohama: 465–476 citáty na stranách 465, 466.

120 Edmund David Cronon, Black Moses: The Story of Marcus Garvey and the Universal Negro Improvement Association (Madison: University of Wisconsin Press, 1955): zejména strany 204–207, 212–220.


Jaké byly příčiny hyperinflace Německa v letech 1921-1923?

Mezi určující rysy Evropy počátku dvacátého století a jeden z faktorů přispívajících ke druhé světové válce patřil ekonomický vír známý jako „hyperinflace“, který pustošil Německo od roku 1921 do roku 1923. Přestože je toto krátké období v populárních dějinách často přehlíženo období nelze popřít dopady, které měl tento proces na Německo, Evropu a svět. Kvůli hyperinflaci 20. let 20. století byly v Německu zdůrazněny účinky pozdější celosvětové Velké hospodářské krize, což nakonec podkopalo legitimitu - alespoň v očích německého lidu - Výmarské vlády.

Když se výmarská vláda pokoušela napravit ekonomiku, která se zdánlivě vymkla kontrole, německý lid se obrátil o odpovědi na organizace na krajním pravém a levém křídle politického spektra. Přestože byla nakonec schopna ukončit ochromující proces hyperinflace do roku 1923, škoda již byla způsobena Výmarské vládě, která v té době žila na vypůjčeném čase.

Téměř celé století od zápasu s hyperinflací Německa zkoumali historici a ekonomové záznamy Výmarské vlády, soukromé obchodní zprávy a neoficiální zdroje, jako jsou dopisy, s cílem určit rozsah procesu a nakonec i to, jak začal. Učenci se dozvěděli, že německá hyperinflace byla ve skutečnosti poměrně komplikovaným procesem a že k jejímu vzniku přispěla řada faktorů. Všechny ingredience, které byly součástí vytváření hyperinflace Německa, lze v zásadě seskupit do tří kategorií: nadměrné tisknutí papírových peněz, neschopnost weimarské vlády splácet dluhy a reparace vzniklé v důsledku první světové války a politické problémy, domácí i zahraniční.

Inflace a hyperinflace

Aby člověk porozuměl příčinám hyperinflace v Německu na počátku dvacátých let, musí nejprve pochopit, jak tento proces souvisí se standardním inflačním cyklem a také se od něj liší. Jednoduše řečeno, inflace je, když ceny zboží rostou, což způsobuje nerovnováhu v nabídce peněz, pokud se to stane příliš rychle.

Během inflačního cyklu je v oběhu příliš mnoho peněz, což způsobuje devalvaci měny a proporcionální růst cen komodit. Ačkoli jsou důvody pro typický inflační cyklus komplikované, většina ekonomů poukazuje na nadměrný tisk peněz nebo jiné měnové manipulace centrálními bankami - „kvantitativní uvolňování“ během poslední recese by bylo příkladem toho - jako primární faktor.

Základní zboží, jako jsou potraviny a palivo, je ovlivněno jako první, ale nakonec proces ovlivní ceny všeho. Jakkoli může být inflace problematická pro kapesní knihu jednotlivce nebo dokonce pro ekonomiku celého národa, není to nic ve srovnání s procesem hyperinflace. Proces hyperinflace je, když inflace pokračuje v neustálém zvyšování, dokud v průběhu roku nedosáhne 1000% cen. [1] Když německá ekonomika v roce 1921 přešla z inflačního do hyperinflačního cyklu, byla to pro průměrného Němce extrémně obtížná zátěž.

Protože ceny zboží prudce stoupaly na do té doby nepředstavitelné úrovně, bylo pro Němce stále obtížnější nakupovat i ty nejzákladnější položky. Například jeden bochník chleba na devětadvaceti pfenningech, když začala první světová válka v roce 1914, ale v létě 1923 stál stejný bochník chleba 1200 Reischsmarků a jen o několik měsíců později, v listopadu, cena prudce stoupla astronomických 428 miliard říšských marek! [2] Kvůli prudkému nárůstu cen byli Němci nuceni improvizovat několika různými způsoby. Mnozí by platili za jídlo, jak si objednali, protože ceny by se výrazně zvýšily v době potřebné k jídlu, zatímco jiní používali prakticky bezcenné účty k vytápění svých domovů. Všichni Němci, bez ohledu na úroveň jejich příjmů, museli vymyslet způsoby, jak se s novou ekonomickou realitou vypořádat.

Příčiny hyperinflace v Německu

Jak se průměrný Němec během ochromujícího období hyperinflace na počátku 20. let 20. století snažil přežít, vládní představitelé a ekonomové hledali jeho příčinu, aby situaci napravili. Rychle zjistili, že neexistuje jediná příčina, ale místo toho byl cyklus vyvolán řadou faktorů, které spolu přispěly a vytvořily dokonalou bouři ekonomického kolapsu. Jak bylo uvedeno výše, první místo, které je třeba během inflačního cyklu sledovat, je množství měny v oběhu. V případě Německa je třeba nejprve pochopit historický kontext cyklu. Before World War I, Germany was on the “Classical Gold Standard” system, which meant that all of its currency in circulation had to be backed by physical gold. Nations that were part of the Gold Standard – which included nearly every industrialized nation-state and their colonies in the nineteenth and early twentieth centuries – generally saw very little inflation because the requirement to back all currency with gold placed restraint on the printing of money. Once the world entered World War I, though, the Gold Standard was quickly scrapped by countries that needed funds to pay for their war efforts. Germany was one such nation.

To fund its war effort, the Imperial German government incurred a 150 billion mark debt. It also began a policy of excessive currency printing so that by the end of the war there was six times more money in circulation than when the war began. [3] Once the war was over, the new German government – commonly referred to as the “Weimar” government for the capital it chose – continued the policy of excessive printing in a move to manipulate its currency in order to help the struggling economy. Weimar economists theorized that devaluing their currency would help Germany’s industrial sector rebuild because the prices of its exports would be more attractive to foreign investors. Foreign investors could simply buy more German exports with their own currency, which was worth much more than the Reichsmark. [4] The economists were correct in that German exports temporarily increased, but they failed to consider the plethora of other factors that were driving the inflationary cycle.

As one of the “losers” in World War I, Germany was forced to pay exorbitant reparations to the “winners,” primarily France and Belgium, for the damage done to those countries. The reparations payments, which were putative more than anything, resulted in an adverse balance of payments in Germany. The Weimar government, as well as German corporations, had difficulties obtaining credit abroad to fund industries that could inject money into the economy needed to make the payments, which combined with a loss of territory under the Treaty of Versailles, meant that Germany needed to import more raw materials to keep its industry going. The result was a further devaluation of the Reichsmark. As with the domestic debts it incurred from the war, the German government saw devaluation of the currency as a viable option, but the reality was that it gave itself little room for economic maneuvering. [5]

The fiscal corner that the Weimar government found itself in as the result of wartime debts incurred by and reparations forced upon the previous government, was further exacerbated by its own leaders’ inability to grasp the complexity of the situation that was rapidly unfolding. The Weimar government became extremely myopic and was plagued with what seemed to be eternal gridlock in the halls of the Reichstag (the German parliament). The left and right wing parties were nearly equal in the Reichstag in 1921. To many people today, this may seem like the optimal form of “checks and balances,” but in early 1920s Germany it resulted in political stalemate where neither side was willingly to give ground. Among some of the most fundamental issues that neither side could agree upon was the need to raise taxes for social services, such as the payment of military pensions for veterans.

In order to rectify the situation, the government decided to print more money, which in turn devalued the already plummeting Reichsmark. The inability to provide for basic social services with non-inflated currency stemmed from the Weimar government’s inability to grasp the scope of the situation. Officials and economists in the Weimar government viewed Germany’s economic woes through the lens of the nineteenth century instead of seeing it as it really was – an economic process taking place within a complex system that was integrated with the economies of the other industrialized nations. [6]

The final nail in the German economy’s coffin of the early 1920s was actually two unforeseen events that took place both inside and outside of Germany’s borders. The first event was the assassination of German foreign minister Walther Rathenau in June 1922. The assassination caused political panic in the increasingly unstable Germany and set off a speculation crisis that saw the Reichsmark plunge in value on world currency markets. Rathenau’s assassination was followed by the occupation of the Ruhr Valley by French and Belgian military forces in January 1923. The French and Belgian governments hoped that by occupying the mineral and industrially rich Ruhr Valley they could force the Germans to make reparations payments but the occupation had the opposite effect. The occupation of the Ruhr further crippled industrial output, which in turn devalued the German currency even more. By November 1923, the Reichsmark was worth only one-trillionth of its pre-World War I value. [7]

The End of the Cycle and Its Results

Související články

Although Germany’s bout with hyperinflation was a gradual process and took a while to peak, it ended rather quickly. After numerous failed attempts to alleviate the process, the Weimar government introduced a new currency known as the Rentenmark in 1923. Unlike the Reichsmark, which was not backed by gold or any other tangible asset, the Rentenmark was back by real estate. When the Rentenmark was first introduced in October 1923, one bill was worth an astonishing one trillion Reichsmarks! [8] Although the Weimar government was able to effectively end the hyperinflation by the end of the year, the damage had already been done to the German economy, political system, and greater society.

Among the many different groups who suffered due to the hyperinflation and never were really able to get back on their feet, were members of the German middle class. Middle class workers and small business owners were especially hit hard when they saw their savings evaporate overnight. [9] Many middle class retirees found themselves back at work and many others had to rely on the goodwill of friends and family just to make ends meet. All of this resulted in a loss of confidence in the Weimar government, which was further exposed as being weak and ineffective when Germany had a brief economic Depression in 1925-26. Despite the hardships that hyperinflation caused in Germany, there were some who were able to profit from it.

There are always people who prosper during times of economic distress, even during a near collapse. In the case of Germany’s hyperinflation, people who were in debt came out ahead since the amount owed on any debt only increases due to interest rates debtors were able to use inflated currency to quickly pay off their debts. Those with a keen sense of business acumen quickly picked up on this and took out loans to buy items of real value – real estate, gold, and artworks for instance – which they were then able to quickly turn into profit. Stock market speculators and exporters of German goods also came out ahead financially once the smoke of the hyperinflation cleared in 1923. [10]

Perhaps the biggest beneficiaries of Germany’s hyperinflation, though, were the far rightwing and leftwing political parties and paramilitary organizations. As the Weimar government appeared to be unable to deal with the economic problems of the 1920s, more and more Germans began turning to extreme organizations for answers. Rightwing paramilitary groups such as the Freikorps engaged in armed battles with communist organizations like the Spartacus League on the streets of nearly every major German city during the 1920s, which left hundreds dead by the end of the decade. [11] Eventually, the National Socialist German Worker’s Party presented itself as a viable alternative to what it described as a weak and degenerate Weimar government.

Závěr

The period after World War I was an extremely critical juncture in world history where the stage was set for World War II. Among the most important factors that led to World War II, albeit indirectly, was the hyperinflationary cycle Germany experienced from 1921 through 1923. During that period, the Weimar government watched as prices soared over 1000% and sat helplessly as its currency essentially lost all of its value. The factors that contributed to that short but devastating cycle can be attributed to excessive printing of currency, the inability to pay off wartime debts and reparations, and a couple of major political events. Although the Weimar government was eventually able to quell the hyperinflationary cycle, the German people lost confidence in the government and so began looking elsewhere for political answers.


German Expressionism

German Expressionism refers to a number of related creative movements beginning before WWI and peaking in Berlin during the 1920s.

Učební cíle

Discuss the importance of the group Die Brücke and artists such as Kirchner, Kollwitze, Schiele, and Modersohn-Becker in the development of German Expressionism

Klíčové informace

Klíčové body

 • Kathe Kollwitz, Egon Schiele, and Paula Modersohn-Becker are among the independent German Expressionists who were unaffiliated with other Expressionist groups but nonetheless successful.
 • Kollwitz is best remembered for her compassionate series, The Weavers.
 • Many of Egon Schiele’s contemporaries found the explicit sexual themes of his work disturbing.
 • Paula Modersohn-Becker is among the first recognized female artists to create nude self-portraits.

Klíčové výrazy

 • Weimar Republic: The democratic regime of Germany from 1919 to the assumption of power by Adolf Hitler in 1933.
 • expressionism: A movement in the arts in which the artist does not depict objective reality, but rather a subjective expression of inner experience.
 • Fauvism: An artistic movement of the last part of the 19th century that emphasized spontaneity and the use of extremely bright colors.

Expressionism

Expressionism was a modernist movement, beginning with poetry and painting, that originated in Germany at the start of the 20th century. It emphasized subjective experience, manipulating perspective for emotional effect in order to evoke moods or ideas. Expressionist artists sought to express meaning or emotional experience rather than physical reality.

Expressionism was developed as an avant-garde style before the First World War and remained popular during the Weimar Republic, particularly in Berlin. The style extended to a wide range of the arts, including painting, literature, theatre, dance, film, architecture, and music.

Expressionist painters had many influences, among them Edvard Munch, Vincent van Gogh, and several African artists. They were also aware of the Fauvist movement in Paris, which influenced Expressionism’s tendency toward arbitrary colors and jarring compositions.

Die Brücke

In 1905, a group of four German artists, led by Ernst Ludwig Kirchner, formed Die Brücke (the Bridge) in the city of Dresden. Later members were Emil Nolde, Max Pechstein, and Otto Mueller. The group aimed to eschew the prevalent traditional academic style and find a new mode of artistic expression, which would form a bridge (hence the name) between the past and the present. They responded both to past artists such as Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, and Lucas Cranach the Elder, as well as contemporary international avant-garde movements. As part of the affirmation of their national heritage, they revived older media, particularly woodcut prints. Die Brücke is considered to be a key group of the German Expressionist movement, though they did not use the word itself. The group is often compared to both Primitivism and Fauvism due to their use of high-keyed, non-naturalistic color to express extreme emotion like the Fauvists and a crude drawing technique that eschewed complete abstraction, like the Primitivists.

Der Blaue Reiter

A few years later, in 1911, a like-minded group of young artists formed Der Blaue Reiter (The Blue Rider) in Munich. The group was founded by a number of Russian emigrants, including Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, and native German artists, such as Franz Marc, August Macke, and Gabriele Münter. Like Die Brücke, Der Blaue Reiter is considered a major feature of the German Expressionist movement.

Within the group, artistic approaches and aims varied from artist to artist, however, there was a shared desire to express spiritual truths through their art. Der Blaue Reiter as a group believed in the promotion of modern art, the connection between visual art and music, the spiritual and symbolic associations of color, and a spontaneous, intuitive approach to painting. Members were interested in European medieval art and Primitivism, as well as the contemporary, non-figurative art scene in France. As a result of their encounters with Cubist, Fauvist and Rayonist ideas, they moved towards abstract art.

Kathe Kollwitz

Käthe Kollwitz (1867–1945) was a German painter, printmaker, and sculptor whose work offered an eloquent and often searing account of the human condition, and the tragedy of war, in the first half of the 20th century. Initially her work was grounded in Naturalism, and later took on Expressionistic qualities. Inspired by a performance of Gerhart Hauptmann’s The Weavers, which dramatized the oppression of the Silesian weavers in Langembielau and their failed revolt in 1842, Kollwitz produced a cycle of six works on the Weavers theme. Rather than a literal illustration of the drama, the works were a free and naturalistic expression of the workers’ misery, hope, courage, and, eventually, doom. The Weavers became Kollwitz’ most widely acclaimed work.

Mother with her Dead Son by Käthe Kollwitz: This Kollwitz sculpture is a WWII war memorial.

Egon Schiele

Egon Schiele (1890–1918) was an Austrian painter. A protégé of Gustav Klimt, Schiele was a major figurative painter in the early 20th century. His work is noted for its intensity, as well as for the many self-portraits he produced. The twisted body shapes and expressive line that characterize Schiele’s paintings and drawings mark the artist as an early exponent of Expressionism. Schiele was influenced by his mentor, Klimt, as well as by Edvard Munch, Jan Toorop, and Vincent van Gogh. Schiele explored themes not only of the human form, but also of human sexuality. Many viewed Schiele’s work as being grotesque, erotic, pornographic, or disturbing, focusing on sex, death, and discovery.

Sitzender weiblicher Akt mit aufgestützen Ellbogen by Egon Schiele: Schiele’s depiction of female nudes scandalized his contemporaries.

Paula Mendersohn-Becker

Paula Modersohn-Becker (1876–1907) was a German painter and one of the most important representatives of early Expressionism. In a brief career, cut short by her death at the age of 31, she created a number of groundbreaking images of great intensity. Modersohn-Becker studied briefly at the École des Beaux-Arts in Paris and was influenced by French post impressionists Paul Cézanne, Vincent van Gogh, and Paul Gauguin. On her last trip to Paris in 1906, she produced a series of paintings about which she felt great excitement and satisfaction. During this period of painting, she produced her initial nude self-portraits—something unprecedented by a female painter—and portraits of friends such as Rainer Maria Rilke and Werner Sombart.

Selbstporträt by Paula Modersohn-Becker, 1906: Female nude self-portraits were uncommon subjects in this era.


The Battle of Versailles

It’s 1973, and the wunderkind is now the establishment. Along with four other French juggernauts – Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro and Marc Bohan of Christian Dior – Yves Saint Laurent is about to have his reign rivalled by five American designers in the fashion competition of the century.

Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Halston and Stephen Burrows arrive at Versailles with an entourage including Liza Minnelli, Broadway dancers and 36 models (10 of whom were Black, in unprecedented diversity). The Battle of Versailles, the brainchild of PR whizz Eleanor Lambert, is designed to fund the restoration of the namesake palace it has celebrities and high society in a tailspin to grab tickets. The DIY dynamism of the American designers and their coterie (namely high-energy Black models such as Pat Cleveland) forces France to relinquish its crown – at least temporarily.


How Epidemics of the Past Changed the Way Americans Lived

At the end of the 19th century, one in seven people around the world had died of tuberculosis, and the disease ranked as the third leading cause of death in the United States. While physicians had begun to accept German physician Robert Koch’s scientific confirmation that TB was caused by bacteria, this understanding was slow to catch on among the general public, and most people gave little attention to the behaviors that contributed to disease transmission. They didn’t understand that things they did could make them sick. Ve své knize Pulmonary Tuberculosis: Its Modern Prophylaxis and the Treatment in Special Institutions and at Home, S. Adolphus Knopf, an early TB specialist who practiced medicine in New York, wrote that he had once observed several of his patients sipping from the same glass as other passengers on a train, even as “they coughed and expectorated a good deal.” It was common for family members, or even strangers, to share a drinking cup.

With Knopf’s guidance, in the 1890s the New York City Health Department launched a massive campaign to educate the public and reduce transmission. The “War on Tuberculosis” public health campaign discouraged cup-sharing and prompted states to ban spitting inside public buildings and transit and on sidewalks and other outdoor spaces—instead encouraging the use of special spittoons, to be carefully cleaned on a regular basis. Before long, spitting in public spaces came to be considered uncouth, and swigging from shared bottles was frowned upon as well. These changes in public behavior helped successfully reduce the prevalence of tuberculosis.

A view of Broadway, in New York, in 1858. Nineteenth-century Manhattanites didn’t understand that actions like spitting in the streets and leaving horse waste out to rot contributed to high levels of disease. (Public domain / Wikimedia Commons)

In the 19th century, city streets in the U.S. overflowed with filth. People tossed their discarded newspapers, food scraps, and other trash out their windows onto the streets below. The plentiful horses pulling streetcars and delivery carts contributed to the squalor, as each one dropped over a quart of urine and pounds of manure every day. When a horse died, it became a different kind of hazard. In “Portrait of an Unhealthy City,” Columbia University professor David Rosner writes that since horses are so heavy, when one died in New York City, “its carcass would be left to rot until it had disintegrated enough for someone to pick up the pieces. Children would play with dead horses lying on the streets.” More than 15,000 horse carcasses were collected and removed from New York streets in 1880. Human waste was a problem, too. Many people emptied chamber pots out their windows. Those in tenement housing did not have their own facilities, but had 25 to 30 people sharing a single outhouse. These privies frequently overflowed until workers known as “night soil men” arrived to haul away the dripping barrels of feces, only to dump them into the nearby harbor.

As civic and health leaders began to understand that the frequent outbreaks of tuberculosis, typhoid and cholera that ravaged their cities were connected to the garbage, cities began setting up organized systems for disposing of human urine and feces. Improvements in technology helped the process along. Officials began introducing sand filtration and chlorination systems to clean up municipal water supplies. Indoor toilets were slow to catch on, due to cost, issues with controlling the stench, and the need for a plumbing system. Following Thomas Crapper’s improved model in 1891, water closets became popular, first among the wealthy, and then among the middle-class. Plumbing and sewage systems, paired with tenement house reform, helped remove excrement from the public streets.

Disease radically improved aspects of American culture, too. As physicians came to believe that good ventilation and fresh air could combat illness, builders started adding porches and windows to houses. Real estate investors used the trend to market migration to the West, prompting Eastern physicians to convince consumptives and their families to move thousands of miles from crowded, muggy Eastern cities to the dry air and sunshine in places like Los Angeles and Colorado Springs. The ploy was so influential that in 1872, approximately one-third of Colorado’s population had tuberculosis, having moved to the territory seeking better health.

Some of this sentiment continues today. While we know that sunshine doesn’t kill bacteria, good ventilation and time spent outside does benefit children and adults by promoting physical activity and improving spirits—and access to outdoor spaces and parks still entices homebuyers. This fresh-air “cure” also eventually incited the study of climate as a formal science, as people began to chart temperature, barometric pressure and other weather patterns in hopes of identifying the “ideal” conditions for treating disease.

Epidemics of the past established an ethos of altruism in the U.S. During the 1793 yellow fever epidemic, Philadelphians selflessly stepped up to save their city. With no formal crisis plan, Mayor Matthew Clarkson turned to volunteers collect clothing, food and monetary donations to pitch a makeshift hospital and to build a home for 191 children temporarily or permanently orphaned by the epidemic. Members of the Free African Society, an institution run by and for the city’s black population, were particularly altruistic, providing two-thirds of the hospital staff, transporting and burying the dead and performing numerous other medical tasks.

By the mid 20th century, public health experts began to think exposure to sunlight would ward off TB—and they promoted their theories through poster campaigns. (Knihovna Kongresu)

A 20th-century diphtheria outbreak in a small region in the Alaska Territory inspired a national rally of support—and created the Iditarod, the famous dog sled race. When cases of “the children’s disease” began to mount in Nome, Alaska, in January 1925, the town was in trouble. Diphtheria bacteria produces a toxin, making it especially deadly, unless the antitoxin serum is administered. This serum had been readily available for decades, but Nome’s supply had run short, and the town was inaccessible by road or sea in the winter. Leaping into action, 20 of the area’s finest dogsled teams and mushers carried a supply of the serum all the way from Fairbanks� miles—in record time, facing temperatures of more than 60 degrees below zero. Their delivery on February 2nd, plus a second shipment a week later, successfully halted the epidemic, saving Nome’s children from suffocation. Newspapers across the country covered the rescue. It was also memorialized in movies (including the animated Balto), with a Central Park statue—and, most notably, with the annual Iditarod race. The significant challenges of delivery by dogsled also sparked investigation into the possibilities of medical transport by airplane, which takes place all the time in remote areas today but was still in its infancy at the time.

Diseases fueled the growth of fundraising strategies. The polio epidemic of 1952 sickened more than 57,000 people across the United States, causing 21,269 cases of paralysis. The situation became so dire that at one point, the Sister Kenny Institute in Minneapolis, a premier polio treatment facility, temporarily ran out of cribs for babies with the disease. In response, the National Foundation of Infantile Paralysis (NFIP), which had been founded in 1938 by President Franklin D. Roosevelt and later came to be known as the March of Dimes, distributed around $25 million through its local chapters. It provided iron lungs, rocking chairs, beds and other equipment to medical facilities, and assigned physicians, nurses, physical therapists, and medical social workers where they were needed. The March of Dimes success has served as the gold standard in public health education and fundraising since its heyday in the 1940s and 1950s.

Public health emergencies have inspired innovations in education. Starting in 1910, Thomas Edison’s lab, which had invented one of the first motion picture devices in the 1890s, partnered with anti-TB activists to produce short films on tuberculosis prevention and transmission—some of the first educational movies. Screened in public places in rural areas, the TB movies were also the first films—of any type—that viewers had ever seen. The anti-tuberculosis crusade was also a model for later NFIP efforts to combat polio that relentlessly put that disease at the front of public agenda until an effective vaccination was developed and implemented, and set a standard for future public health campaigns.


Rules of the New System

A compromise of fixed-but-adjustable rates was finally settled upon. Member nations would peg their currencies to the U.S. dollar, and to ensure the rest of the world that its currency was dependable, the U.S. would peg the dollar to gold, at a price of $35 an ounce. Member nations would buy or sell dollars in order to keep within a 1% band of the fixed-rate and could adjust this rate only in the case of a “fundamental disequilibrium” in the balance of payments.

In order to ensure compliance with the new rules, two international institutions were created: the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD later known as the World Bank). The new rules were officially outlined in the IMF Articles of Agreement. Further provisions of the Articles stipulated that current account restrictions would be lifted while capital controls were allowed, in order to avoid destabilizing capital flows.

What the Articles failed to provide, however, were effective sanctions on chronic balance-of-payments surplus countries, a concise definition of “fundamental disequilibrium,” and a new international currency (a Keynes proposal) to augment the supply of gold as an extra source of liquidity.  Further, there was no definitive timeline for implementing the new rules, so it would be close to 15 years before the Bretton Woods system was actually in full operation.  By this time, the system was already showing signs of instability.


People lost their jobs, had no money, could not pay for the rent, they had to live in the shanty areas. Some people didn’t have even something to eat, to wear. A competition in a job market was huge, the market was full of highly experienced specialists who didn’t have any work. The discrimination grew that’s why African Americans could not get a job in many cases. Racism became a strong issue as well. People became more aggressive against the background of hunger, lack of money and despair.

The Great Depression became a huge blow to the economies of many countries. In a conclusion of the Great Depression essay we should notice that a lot of people, companies, and businesses suffered from this economic crisis. Everybody experienced big losses. And although the USA and other counties experienced different significant economic downturns after it, nothing could be compared with the severity of the Great Depression.

We don't advise you to use this Great Depression paper, don’t submit it as your own work, and beware of plagiarism. But we can help you, check how to make assignment writing easy as ABC here.

You can ask for the high-quality academic paper from the professional writers. They have helped thousands of student all over the world. They will meet any deadline and always ensure the quality of the written work - you can be sure in your writing assignment. You can find a lot of useful information and tips on different kinds of academic papers, some good advice for students, for example, about online jobs for college students that pay off.


Podívejte se na video: Mikroekonomie1 - Zlatý standard 2. část


Komentáře:

 1. Rabbani

  Dle mého názoru. Váš názor je chybný.

 2. Vilkree

  Bravo, jaká jsou správná slova ... skvělá myšlenka

 3. Nairne

  Věřím, že se mýlíte. Mohu to dokázat. Zašlete mi e -mail v PM, promluvíme si.

 4. Lufti

  Domnívám se, že děláte chybu. Dokážu obhájit pozici. Napište mi do PM, domluvíme se.

 5. Len

  Myslím, že nemáš pravdu. Dokážu bránit své postavení. Napište mi v PM.

 6. Kazratilar

  Velmi cenné informaceNapište zprávu