Lekce o federalistických listinách a ratifikaci - historie

Lekce o federalistických listinách a ratifikaci - historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Porozumění dokumentům primárního zdroje, historickým porozuměním, řečnictví

Dvě - tři třídy

CVIČENÍ: Okolo hlasování o ratifikaci proběhla významná debata. Hlavním příspěvkem k této debatě bylo zveřejnění Federalist Papers. Federalistické noviny byly sérií novinových článků publikovaných některými klíčovými tvůrci ústavy.

První třída: Přiřaďte různým studentům ve třídě různé Federalist Papers, aby si je přečetli, pokud je to možné, přiřaďte skupiny dvou ke spolupráci na papíře. Buď jako domácí úkol, nebo v příští třídě je nechte shrnout papír. Poté nechejte každého promluvit za ratifikaci a vysvětlete, jak papír pomáhá občanům lépe porozumět ústavě.

Zde je seznam prvních federalistických dokumentů:

1. Hamilton píše Úvod

2. Jay píše o nebezpečí z cizího vlivu

3. Jay pokračuje

4. Jay uvádí, že spojení přináší sílu

5. Jay píše, jak špatná je nejednotná země

6. Hamilton píše o nebezpečí občanské války

7. Hamilton pokračuje v nebezpečí občanských konfliktů

8. Hamilton píše více o nebezpečí občanského konfliktu

9. Hamilton píše, že velikost unie zajišťuje její bezpečnost

10. Madison píše, jak může frakce způsobit potíže

11. Hamilton píše o výhodě odborů pro obchod a námořnictvo

12. Hamilton píše, jak unie ovlivní daně

13. Hamilton píše, jak unie sníží celkové daňové zatížení

14. Madison píše, jak je velikost unie správná

15. Hamilton útočí na články konfederace


Federalistické listy

Známý před dvacátým stoletím jednoduše jako Federalista, Federalistické listy byla série osmdesáti pěti esejů, které napsali James Madison, Alexander Hamilton a John Jay pod pseudonymem „Publius“. Eseje byly napsány v období od října 1787 do srpna 1788 a měly za cíl vybudovat veřejnou a politickou podporu pro nově postavenou ústavu, která byla v září 1787 poslána do států k ratifikaci v návaznosti na ústavní shromáždění ve Filadelfii.

George Washingtonovi byly 18. listopadu 1787 zaslány návrhy verzí prvních sedmi esejů Jamesem Madisonem, který Washingtonu prozradil, že je jedním z anonymních spisovatelů. Washington souhlasil s tajným předáním návrhů svému tchánovi Davidu Stuartovi v Richmondu ve Virginii, aby eseje mohly být publikovány a distribuovány v širším měřítku. Washington v dopise Davidu Humphreysovi vysvětlil, že ratifikace ústavy bude do značné míry záviset „na literárních schopnostech a jejich doporučení dobrými pery“ a jeho úsilí o rozmnožování federalistických dokumentů tento pocit odráželo. 1

Washington byl vůči ústavním odpůrcům, známým jako antifederalisté, skeptický, protože věřil, že jsou buď mylní, nebo hledají osobní zisk. Silně věřil v cíle ústavy a viděl Federalistické listy a podobné publikace jako klíčové pro proces posílení podpory pro jeho ratifikaci. Washington popsal takové publikace jako „vrhly nová světla na vědu o vládě, poskytly lidem práva úplnou a spravedlivou diskusi a vysvětlily je tak jasným a násilným způsobem, že na ně nelze trvale zapůsobit. kteří četli nejlepší publikace na toto téma, a zejména články pod podpisem Publiuse. “ 2

Ačkoli Washington dělal málo přímých příspěvků k textu nové ústavy a nikdy se oficiálně nepřipojil k federalistické straně, hluboce podporoval filozofii stojící za ústavou a byl horlivým zastáncem její ratifikace.

Filozofický vliv osvícenství v esejích významně ovlivňoval, protože spisovatelé se snažili nastolit rovnováhu mezi centralizovanou politickou mocí a individuální svobodou. Ačkoli se spisovatelé snažili vybudovat podporu pro ústavu, Madison, Hamilton a Jay nevnímali svou práci jako pojednání, per se, ale spíše jako pokračující pokus o pochopení nové formy vlády.

Federalistický listv probíhající debatě o tom, jak by měla nově vznikající vláda v Americe vypadat a jak bude vládnout, představovala pouze jeden aspekt. I když není jisté, jak přesně Federalistické listy ovlivnily ratifikaci ústavy, byly v té době mnohými považovány za & mdashand nadále považovány za & mdashone největších děl americké politické filozofie.

Adam Meehan
University of Arizona

Poznámky:
1. „George Washington Davidu Humphreysovi, 10. října 1787,“ in George Washington, spisy, ed. John Rhodehamel (New York: Library of America, 1997), 657.

2. „George Washington Johnu Armstrongovi, 25. dubna 1788,“ in George Washington, spisy, ed. John Rhodehamel (New York: Library of America, 1997), 672.

Bibliografie:
Chernow, Rone. Washington: Život. New York: Penguin, 2010.

Epstein, David F. Politická teorie federalisty. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

Furtwangler, Albert. Úřad Publius: Čtení federalistických dokumentů. Ithaca: Cornell University Press, 1984.

George Washington, spisy, ed. John Rhodehamel. New York: Library of America, 1997.


Obsah

Původy Upravit

Federální úmluva (ústavní úmluva) zaslala navrhovanou ústavu Kongresu konfederace, který ji na konci září 1787. předložil státům k ratifikaci. 27. září 1787 se v newyorském tisku poprvé objevil „Cato“ kritizující 18. října 1787. následoval návrh „Brutus“. [7] Tyto a další články a veřejné dopisy kritické vůči nové ústavě by se nakonec staly známými jako „Anti-Federalist Papers“. V reakci na to se Alexander Hamilton rozhodl zahájit měřenou obranu a rozsáhlé vysvětlení navrhované ústavy lidem ze státu New York. Napsal ve Federalistovi č. 1, že série „se bude snažit dát uspokojivou odpověď na všechny námitky, které se objevily, což může mít nějaký nárok na vaši pozornost“. [8]

Hamilton najal spolupracovníky na projektu. Přihlásil Johna Jaye, který po čtyřech silných esejích (federalisté č. 2, 3, 4 a 5) onemocněl a do série přispěl pouze jedním dalším esejem, federalistou č. 64. Jay také destiloval svůj případ do brožury na jaře 1788, Adresa pro obyvatele státu New York [9] Hamilton to souhlasně citoval ve Federalistovi č. 85. James Madison, přítomný v New Yorku jako delegát Virginie na Kongresu konfederace, byl přijat Hamiltonem a Jayem a stal se Hamiltonovým hlavním spolupracovníkem. Uvažovalo se také o Gouverneurovi Morrisovi a Williamovi Duerovi. Morris však pozvání odmítl a Hamilton odmítl tři eseje napsané Duerem. [10] Duer později napsal na podporu tří federalistických autorů pod jménem „Philo-Publius“, což znamená buď „Přítel lidu“ nebo „Přítel Hamiltona“ podle Hamiltonova pseudonymu Publius.

Alexander Hamilton zvolil pseudonymní jméno „Publius“. Zatímco mnoho dalších děl představujících obě strany ústavní debaty bylo napsáno pod římskými jmény, historik Albert Furtwangler tvrdí, že „„ Publius “byl řez nad„ Caesarem “nebo„ Brutem “nebo dokonce„ Cato “. Publius Valerius pomohl založit starověkou republiku Říma. Jeho slavnější jméno Publicola znamenalo „přítel lidu“. " [11] Hamilton použil tento pseudonym na tři písmena v roce 1778, ve kterých napadl kolegu federalistu Samuela Chaseho a odhalil, že Chase využil znalostí získaných v Kongresu, aby se pokusil ovládnout trh s moukou. [11]

Autorství Upravit

V době vydání autoři Federalistické listy se pokusili skrýt svou identitu kvůli tomu, že se Hamilton a Madison zúčastnili sjezdu. [12] Bystří pozorovatelé však správně rozeznali totožnost Hamiltona, Madison a Jaye. Stanovení autorské pravosti esejů, které tvoří Federalistické listy nebylo vždy jasné. Poté, co Alexander Hamilton zemřel v roce 1804, se objevil seznam s tvrzením, že on sám napsal dvě třetiny Federalista eseje. Někteří se domnívají, že několik z těchto esejů napsal James Madison (č. 49–58 a 62–63). Vědecká detektivní práce Douglassa Adaira v roce 1944 postulovala následující autorská přiřazení, potvrzená v roce 1964 počítačovou analýzou textu: [13]

 • Alexander Hamilton (51 článků: č. 1, 6–9, 11–13, 15–17, 21–36, 59–61 a 65–85)
 • James Madison (29 článků: č. 10, 14, 18–20, [14] 37–58 a 62–63)
 • John Jay (5 článků: č. 2–5 a 64).

Za šest měsíců napsali tři muži celkem 85 článků. Hamilton, který byl v 80. letech 17. století předním zastáncem národní ústavní reformy a byl jedním ze tří zástupců New Yorku na ústavním shromáždění, se v roce 1789 stal prvním ministrem financí, který zastával až do své rezignace v roce 1795. Madison, který je nyní uznáván jako otec ústavy - navzdory svému opakovanému odmítnutí této cti během svého života [15] se stal vedoucím členem americké Sněmovny reprezentantů z Virginie (1789–1797), ministryní zahraničí (1801 –1809) a nakonec čtvrtým prezidentem USA (1809–1817). [16] John Jay, který byl tajemníkem pro zahraniční záležitosti podle článků Konfederace od roku 1784 až do konce jejich platnosti v roce 1789, se stal prvním hlavním soudcem Spojených států v roce 1789 a v roce 1795 odstoupil, aby přijal volbu guvernéra New Yorku. Tuto funkci zastával dvě funkční období a v roce 1801 odešel do důchodu.

Úpravy publikace

Federalista články se objevily ve třech newyorských novinách: The Independent Journal, Newyorský paketa Denní inzerent, počínaje dnem 27. října 1787. Ačkoli psaný a vydaný ve spěchu, Federalista články byly široce čteny a výrazně ovlivnily podobu amerických politických institucí. [17] Hamilton, Madison a Jay publikovali eseje rychlým tempem. V novinách se občas během jednoho týdne objevily tři až čtyři nové Publiusovy eseje. Garry Wills poznamenává, že toto rychlé tempo výroby „přemohlo“ jakoukoli možnou odpověď: „Kdo, vzhledem k dostatku času, mohl odpovědět na takovou hromadu argumentů? A nebyl dán čas.“ [18] Hamilton také podpořil přetisk esejů v novinách mimo stát New York a skutečně byly publikovány v několika dalších státech, kde probíhala debata o ratifikaci. Mimo New York však vycházely jen nepravidelně a v jiných částech země byly často zastíněny místními spisovateli. [19]

Protože eseje byly původně publikovány v New Yorku, většina z nich začíná stejným pozdravem: „Lidem státu New York“.

Vysoká poptávka po esejích vedla k jejich zveřejnění v trvalejší podobě. 1. ledna 1788 newyorská vydavatelská firma J. & amp. Federalista Svazek 1. [1] V novinách se nadále objevovaly nové eseje Federalist č. 77 byl poslední číslo, které se v této podobě objevilo jako první, 2. dubna. Druhý vázaný svazek byl vydán 28. května, obsahoval federalisty č. 37–77 a dosud nezveřejněné č. 78–85. [1] Posledních osm článků (č. 78–85) bylo znovu publikováno v newyorských novinách mezi 14. červnem a 16. srpnem 1788. [1] [17]

Francouzské vydání z roku 1792 ukončilo kolektivní anonymitu Publiuse a oznámilo, že dílo napsal „Mm. Hamilton, Maddisson e Gay, citoyens de l'État de New York“. [20] V roce 1802 vydal George Hopkins americké vydání, které podobně pojmenovalo autory. Hopkins si také přál, aby „ke každému číslu mělo být předponováno jméno spisovatele“, ale v tu chvíli Hamilton trval na tom, že to tak nemá být, a rozdělení esejů mezi tři autory zůstalo tajemstvím. [21]

První publikací, která rozdělila noviny takovým způsobem, bylo vydání z roku 1810, které používalo seznam, který nechal Hamilton, aby spojil autory s jejich čísly. Toto vydání se objevilo jako dva svazky sestavené „Hamiltonovy práce“. V roce 1818 vydal Jacob Gideon nové vydání s novým seznamem autorů na základě seznamu poskytnutého Madisonem. Rozdíl mezi Hamiltonovým seznamem a Madisonovým vytvořil základ pro spor o autorství tuctu esejů. [22]

Jak Hopkinsova, tak Gideonova edice zahrnovaly významné úpravy textu samotných prací, obecně se souhlasem autorů. V roce 1863 vydal Henry Dawson vydání obsahující původní text novin a tvrdil, že by měly být zachovány tak, jak byly napsány v tomto konkrétním historickém okamžiku, nikoli tak, jak je upravili autoři o několik let později. [23]

Moderní učenci obecně používají text připravený Jacobem E. Cookeem pro jeho vydání z roku 1961 Federalista toto vydání používalo novinové texty pro čísla esejí 1–76 a vydání McLean pro čísla esejí 77–85. [24]

Sporné eseje Upravit

Zatímco autorství 73 z Federalista eseje je docela jisté, identitu těch, kteří napsali zbývajících dvanáct esejů, někteří učenci zpochybňují. Moderní shoda je v tom, že Madison napsal eseje č. 49–58, přičemž č. 18–20 byly produkty spolupráce mezi ním a Hamiltonem č. 64 od Johna Jaye. První otevřené označení, které eseje patřilo komu, poskytl Hamilton, který v dobách před svým smrtelně nebezpečným soubojem s Aaronem Burrem poskytl svému právníkovi seznam s podrobnostmi o autorovi každého čísla. Tento seznam připsal Hamiltonovi celých 63 esejů (tři z nich byly společně napsány s Madison), téměř tři čtvrtiny celku, a byl použit jako základ pro tisk z roku 1810, který jako první vytvořil konkrétní atribuci pro eseje. [25]

Madison okamžitě nepopřel Hamiltonův seznam, ale poskytl svůj vlastní seznam pro vydání Gideona z roku 1818 Federalista. Madison pro sebe prohlásil 29 esejů a navrhl, že rozdíl mezi těmito dvěma seznamy je „nepochybně kvůli spěchu, ve kterém bylo [Hamiltonovo] memorandum sepsáno“. Známá chyba v Hamiltonově seznamu - Hamilton nesprávně připsal č. 54 Johnu Jayovi, když ve skutečnosti Jay napsal č. 64 - poskytla nějaký důkaz pro Madisonův návrh. [26]

Při pokusech o přesnou identifikaci autora každé jednotlivé eseje byla několikrát provedena statistická analýza. Po prozkoumání volby slov a stylu psaní se studie obecně shodují, že sporné eseje napsal James Madison. Existují však pozoruhodné výjimky, které tvrdí, že některé eseje, které jsou nyní široce připisovány Madison, byly ve skutečnosti společným úsilím. [13] [27] [28]

Vliv na ratifikační debaty Upravit

Federalistické listy byly napsány na podporu ratifikace ústavy, konkrétně v New Yorku. Zda v této misi uspěli, je otázkou. V každém státě probíhaly oddělená ratifikační řízení a eseje nebyly dále spolehlivě vytištěny mimo New York, v době, kdy byla série v plném proudu, ji již ratifikovala řada důležitých států, například Pennsylvania 12. prosince New York určitě do 26. července Federalista bylo tam důležitější než kdekoli jinde, ale Furtwangler tvrdí, že „jen těžko mohl soupeřit s jinými hlavními silami v ratifikačních soutěžích“-konkrétně tyto síly zahrnovaly osobní vliv známých federalistů, například Hamiltona a Jaye, a antifederalistů , včetně guvernéra George Clintona. [29] Kromě toho, než New York přišel k hlasování, deset států již ratifikovalo ústavu a ta již prošla - jen devět států ji muselo ratifikovat, aby mezi nimi nová vláda zavedla ratifikaci Virginie, desátý stát, vyvinul tlak na New York, aby jej ratifikoval. S ohledem na to Furtwangler poznamenává: „Odmítnutí New Yorku by z tohoto stavu udělalo zvláštního outsidera.“ [30]

Do newyorské ratifikační úmluvy bylo zvoleno pouze 19 federalistů, ve srovnání se 46 delegáty antifederalistů. Zatímco New York skutečně ratifikoval ústavu 26. července, nedostatek veřejné podpory pro-ústavních federalistů vedl historika Johna Kaminského k tvrzení, že dopad Federalista na občany New Yorku byla „zanedbatelná“. [31]

Pokud jde o Virginii, která ratifikovala ústavu pouze na jejím sjezdu 25. června, Hamilton v dopise Madisonovi píše, že sebrané vydání Federalista byl poslán do Virginie Furtwangler předpokládá, že to mělo fungovat jako „příručka diskutéra pro tamní úmluvu“, ačkoli tvrdí, že tento nepřímý vliv by byl „pochybným rozlišením“. [32] Pravděpodobně větší význam pro debatu ve Virginii měla v každém případě podpora George Washingtona pro navrhovanou ústavu a přítomnost Madisona a Edmunda Randolpha, guvernéra, na úmluvě, která argumentovala ratifikací.

Ve federalistovi č. 1 uvedl Hamilton šest témat, jimž se bude věnovat následující článek:

 1. „Užitečnost UNIE pro vaši politickou prosperitu“ - popsáno v číslech 2 až 14
 2. „Nedostatek současné Konfederace zachovat tuto Unii“ - popsáno v číslech 15 až 22
 3. „Nutnost vlády přinejmenším stejně energické jako ta, která byla navržena k dosažení tohoto cíle“ - popsáno v číslech 23 až 36
 4. „Soulad navrhované ústavy se skutečnými principy republikánské vlády“ - popsáno v číslech 37 až 84
 5. „Jeho analogie s vaší vlastní ústavou státu“ - popsáno v č. 85
 6. „Dodatečné zabezpečení, které jeho přijetí poskytne k zachování tohoto druhu vlády, ke svobodě a prosperitě“ - obsaženo v čísle 85. [33]

Furtwangler poznamenává, že jak série rostla, byl tento plán poněkud změněn. Čtvrté téma se rozšířilo do podrobného pokrytí jednotlivých článků ústavy a institucí, které pověřila, zatímco poslední dvě témata byla v poslední eseji pouze dotčena.

Příspěvky lze členit podle autora i podle tématu. Na začátku série přispívali všichni tři autoři, prvních 20 příspěvků je rozděleno na 11 od Hamiltona, pět od Madisona a čtyři od Jaye. Zbytku série však vévodí tři dlouhé segmenty od jednoho spisovatele: č. 21–36 od Hamiltona, č. 37–58 od Madison, napsané v době, kdy byl Hamilton v Albany, a č. 65 do konce Hamilton, publikované poté, co Madison odešla do Virginie. [34]

Opozice vůči Listině práv Upravit

Federalistické listy (konkrétně Federalist No. 84) jsou pozoruhodné jejich opozicí vůči tomu, co se později stalo americkou listinou práv. Myšlenka přidání listiny práv k ústavě byla původně kontroverzní, protože ústava, jak byla napsána, konkrétně nevyčíslovala ani nechránila práva lidí, spíše uváděla pravomoci vlády a nechávala vše, co zbylo, na státy a lidé. Alexander Hamilton, autor federalisty č. 84, se obával, že takový výčet, jakmile bude výslovně zapsán, bude později interpretován jako seznam pouze práva, která lidé měli. [ Citace je zapotřebí ]

Hamiltonův odpor k Listině práv však nebyl zdaleka univerzální. Robert Yates, píšící pod pseudonymem „Brutus“, artikuloval tento úhel pohledu v takzvaném protifederalistickém č. 84 a tvrdil, že vláda neomezená takovým návrhem zákona by se mohla snadno zvrhnout v tyranii. Reference v Federalista a v ratifikačních debatách varují demagógy odrůdy, kteří by prostřednictvím rozdělujících odvolání mířili na tyranii. Federalista tímto problémem začíná a končí. [35] V závěrečném dokumentu Hamilton nabízí „lekci umírněnosti všem upřímným milovníkům Unie a měl by je chránit před nebezpečnou anarchií, občanskou válkou, neustálým odcizováním států jeden druhému a možná i vojenský despotismus úspěšného demagoga “. [36] Věc byla dále objasněna devátým dodatkem.

Federální soudci při výkladu ústavy často používají Federalistické listy jako současný popis záměrů tvůrců a ratifikátorů. [37] Byly použity v otázkách sahajících od moci federální vlády v zahraničních záležitostech (v Hines v. Davidowitz) k platnosti zákonů ex post facto (v rozhodnutí z roku 1798 Calder v. Bull, zřejmě první rozhodnutí zmínit Federalista). [38] Do roku 2000 [aktualizace], Federalista byl citován 291krát v rozhodnutích Nejvyššího soudu. [39]

Množství úcty, kterému by mělo být věnováno Federalistické listy v ústavním výkladu byl vždy poněkud kontroverzní. Již v roce 1819 zaznamenal ve slavném případě hlavní soudce John Marshall McCulloch v. Maryland„že názory vyjádřené autory této práce byly oprávněně považovány za oprávněné k velké úctě při vykládání ústavy. Nelze jim vzdát hold, který přesahuje jejich zásluhy, ale při aplikaci jejich názorů na případy, které mohou nastat v pokrok naší vlády, právo soudit o jejich správnosti musí být zachováno. “ [40] V dopise Thomasi Ritchiemu v roce 1821 James Madison o ústavě uvedl, že „legitimní význam nástroje musí být odvozen ze samotného textu, nebo má -li být klíč hledán jinde, nesmí být v názorech nebo úmysly orgánu, který plánoval a navrhoval ústavu, ale ve smyslu, který k ní připojili lidé v jejich příslušných státních úmluvách, kde získala veškerou autoritu, kterou má. " [41] [42]

Barvy použité ke zvýraznění řádků odpovídají autorovi příspěvku.

# datum Titul Autor
1 27. října 1787 Obecný úvod Alexandr Hamilton
2 31. října 1787 O nebezpečí z cizích sil a vlivu John Jay
3 3. listopadu 1787 Stejný předmět pokračuje: O nebezpečí z cizí síly a vlivu John Jay
4 7. listopadu 1787 Stejný předmět pokračuje: O nebezpečí z cizí síly a vlivu John Jay
5 10. listopadu 1787 Stejný předmět pokračuje: O nebezpečí z cizí síly a vlivu John Jay
6 14. listopadu 1787 Pokud jde o nebezpečí plynoucí z rozdílů mezi státy Alexander Hamilton
7 15. listopadu 1787 Stejné téma pokračuje: O nebezpečích spojených s rozpory mezi státy Alexander Hamilton
8 20. listopadu 1787 Důsledky nepřátelství mezi státy Alexander Hamilton
9 21. listopadu 1787 Unie jako pojistka proti domácí frakci a povstání Alexander Hamilton
10 22. listopadu 1787 Stejný předmět pokračuje: Unie jako pojistka proti domácí frakci a povstání James Madison
11 24. listopadu 1787 Užitečnost Unie s ohledem na obchodní vztahy a námořnictvo Alexander Hamilton
12 27. listopadu 1787 Užitečnost Unie ve vztahu k příjmům Alexander Hamilton
13 28. listopadu 1787 Výhoda Unie z hlediska ekonomiky ve vládě Alexander Hamilton
14 30. listopadu 1787 Námitky proti navrhované ústavě z rozsahu území zodpovězeny James Madison
15 1. prosince 1787 Nedostatek současné konfederace k zachování unie Alexander Hamilton
16 4. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Nedostatek současné konfederace k zachování unie Alexandr Hamilton
17 5. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Nedostatek současné konfederace k zachování unie Alexandr Hamilton
18 7. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Nedostatek současné konfederace k zachování unie James Madison [14]
19 8. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Nedostatek současné konfederace k zachování unie James Madison [14]
20 11. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Nedostatek současné konfederace k zachování unie James Madison [14]
21 12. prosince 1787 Jiné vady současné konfederace Alexander Hamilton
22 14. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Jiné vady současné konfederace Alexander Hamilton
23 18. prosince 1787 Nezbytnost vlády tak energetické, jako byla ta, která byla navržena pro zachování Unie Alexander Hamilton
24 19. prosince 1787 Dále jsou brány v úvahu pravomoci nezbytné pro společnou obranu Alexander Hamilton
25 21. prosince 1787 Stejné téma pokračuje: Dále jsou brány v úvahu pravomoci nezbytné pro společnou obranu Alexandr Hamilton
26 22. prosince 1787 Uvažována je myšlenka omezení zákonodárného orgánu v souvislosti se společnou obranou Alexander Hamilton
27 25. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Uvažována je myšlenka omezení zákonodárné moci v souvislosti se společnou obranou Alexandr Hamilton
28 26. prosince 1787 Stejný předmět pokračuje: Uvažována je myšlenka omezení zákonodárné moci v souvislosti se společnou obranou Alexander Hamilton
29 9. ledna 1788 Ohledně milice Alexander Hamilton
30 28. prosince 1787 Pokud jde o obecnou daňovou pravomoc Alexandr Hamilton
31 1. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
32 2. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexandr Hamilton
33 2. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
34 5. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
35 5. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
36 8. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: O obecné daňové moci Alexandr Hamilton
37 11. ledna 1788 Pokud jde o obtíže úmluvy při navrhování správné formy vlády James Madison
38 12. ledna 1788 Stejný předmět pokračoval a nesoudržnost námitek vůči novému plánu byla odhalena James Madison
39 16. ledna 1788 Shoda plánu s republikánskými zásadami James Madison
40 18. ledna 1788 Pravomoci úmluvy k vytvoření smíšené vlády zkoumány a udržovány James Madison
41 19. ledna 1788 Celkový pohled na pravomoci svěřené ústavou James Madison
42 22. ledna 1788 Pravomoci svěřené ústavou jsou dále zvažovány James Madison
43 23. ledna 1788 Stejný předmět pokračuje: Další pravomoci svěřené ústavou jsou dále zvažovány James Madison
44 25. ledna 1788 Omezení autority několika států James Madison
45 26. ledna 1788 Údajné nebezpečí od pravomocí Unie po zvážení státních vlád James Madison
46 29. ledna 1788 Srovnává se vliv státní a federální vlády James Madison
47 30. ledna 1788 Zvláštní struktura nové vlády a rozdělení moci mezi její různé části James Madison
48 1. února 1788 Tato oddělení by neměla být tak oddělena, aby nad sebou neměla žádnou ústavní kontrolu James Madison
49 2. února 1788 Způsob ochrany před zásahy jakéhokoli jednoho ministerstva vlády James Madison [43]
50 5. února 1788 Pravidelné výzvy pro zvažované lidi James Madison [43]
51 06.02.1788 Struktura vlády musí zajistit řádné kontroly a rovnováhy mezi různými resorty James Madison [43]
52 8. února 1788 Sněmovna reprezentantů James Madison [43]
53 9. února 1788 Stejné téma pokračuje: Sněmovna reprezentantů James Madison [43]
54 12. února 1788 Rozdělení členů mezi státy James Madison [43]
55 13. února 1788 Celkový počet Sněmovny reprezentantů James Madison [43]
56 16. února 1788 Stejné téma pokračuje: Celkový počet Sněmovny reprezentantů James Madison [43]
57 19. února 1788 Údajná tendence nového plánu povýšit pár na úkor mnoha James Madison [43]
58 20. února 1788 Námitka, že počet členů nebude zvýšen s ohledem na vývoj populačních požadavků James Madison [43]
59 22. února 1788 Pokud jde o pravomoc Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
60 23. února 1788 Stejný předmět pokračuje: O moci Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
61 26. února 1788 Stejný předmět pokračuje: O moci Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
62 27. února 1788 Senát James Madison [43]
63 1. března 1788 Senát pokračoval James Madison [43]
64 5. března 1788 Pravomoci Senátu John Jay
65 7. března 1788 Pravomoci Senátu pokračovaly Alexander Hamilton
66 8. března 1788 Námitky vůči pravomoci Senátu stanovit jako soud pro obžaloby se dále zvažují Alexander Hamilton
67 11. března 1788 Výkonné oddělení Alexander Hamilton
68 12. března 1788 Způsob volby prezidenta Alexander Hamilton
69 14. března 1788 Skutečný charakter jednatele Alexandr Hamilton
70 15. března 1788 Výkonné oddělení dále zváženo Alexandr Hamilton
71 18. března 1788 Délka funkčního období výkonného ředitele Alexander Hamilton
72 19. března 1788 Stejný subjekt pokračuje a zvažuje se způsobilost exekutivy Alexandr Hamilton
73 21. března 1788 Opatření na podporu exekutivy a právo veta Alexander Hamilton
74 25. března 1788 Velení vojenských a námořních sil a prominutá moc exekutivy Alexander Hamilton
75 26. března 1788 Pravomoc výkonné moci Smlouvy Alexander Hamilton
76 1. dubna 1788 Jmenovací moc exekutivy Alexander Hamilton
77 2. dubna 1788 Jmenovací moc pokračuje a další pravomoci výkonné moci jsou brány v úvahu Alexander Hamilton
78 28. května 1788 (kniha)
14. června 1788 (noviny)
Oddělení soudnictví Alexander Hamilton
79 28. května 1788 (kniha)
18. června 1788 (noviny)
Soudnictví pokračovalo Alexander Hamilton
80 21. června 1788 Pravomoci soudnictví Alexander Hamilton
81 25. června 1788
28. června 1788
Soudnictví pokračovalo a distribuce soudní autority Alexandr Hamilton
82 2. července 1788 Soudnictví pokračovalo Alexander Hamilton
83 5. července 1788
9. července 1788
12. července 1788
Soudnictví pokračovalo v souvislosti se soudem poroty Alexander Hamilton
84 16. července 1788
26. července 1788
9. srpna 1788
Zvažovány a zodpovězeny některé obecné a různé námitky proti ústavě Alexandr Hamilton
85 13. srpna 1788
16. srpna 1788
Závěrečné poznámky Alexander Hamilton

Účely a autorství Federalistické listy byly prominentně zdůrazněny v textech „Non-Stop“, finále Act One v muzikálu Broadway 2015 Hamiltonnapsal Lin-Manuel Miranda. [44]


Jaký byl postoj federalistů v debatě o ratifikaci a jaké strategie používaly? (Video)

Logistické a rétorické strategie proces rychlé ratifikace přizpůsobený konkrétním situacím ve státech publikovaných esejích Federalista.

Jaké byly reakce federalistů na antifederalistické obavy ze silné centrální vlády? (Video)

Odpovědi Madison - definice frakce, breaking or controlling the effects of factions liberty destroyed by removing liberty, the cause of factions controlling effects of factions problem of majority faction depriving minority factions of their rights problem with democracies problem of small republics advantages of large republics in securing liberty. Contemporary relevance of Madison's argument.

What were the central arguments of the Federalists? (Video)

Articles insufficient for functional national government Constitution only reliable alternative Constitution can be amended when necessary will add amendments including the Bill of Rights in the first Congress cannot rely upon civic virtue checks and balances manages problem of unreliability of civic virtue.

How did the ratification process succeed? (Video)

Small states saw benefits to them and ratified quickly Federalists agreed to add Bill of Rights in First Congress Anti-Federalists abstain from voting George Washington pressures Rhode Island.

Carol Berkin on Federalists and Anti-Federalists (Video)
The Gilder Lehrman Institute of American History presents historian Carol Berkin on the role of the Federalists and the Antifederalists in the Founding Era.

Jack Rakove on the Ratification of the Constitution (Video)
The Gilder Lehrman Institute of American History presents historian Jack Rakove on the ratification of the Constitution.

Ratification: The People Debate the Constitution (Video)
A video discussing the debates over and ratification of the U.S. Constitution in 1787-1788.

Harvey Mansfield on the Wisdom of The Federalist (Video)
Journalist Bill Kristol and Harvard professor Harvey Mansfield discuss The Federalist and why it should be considered a great work on politics. Mansfield describes the complexity of the argument of The Federalist, and explains why it remains an important guide for thinking about American government.

The Federalist (Audio)
Audio recordings of eighty-five essays, also known as the Federalist Papers, written between October 1787 and May 1788 by James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay. Various lengths and file sizes. From LibriVox.

Virginia Ratifies the Constitution - 1788 (Audio)
A radio dramatization of Virginia's ratification of the Constitution. From You Are There!, a CBS radio show from the 1940s and 50s. File size: 28.5 mb.

60-Second Civics, Episode 377, The Federalists organize quickly (Audio)
The Federalists organize quickly to counter their opponents.

60-Second Civics, Episode 378: The Federalists and the Ratification Debates (Audio)
Three men--Hamilton, Madison, and Jay--publish essays in support of ratification.

60-Second Civics, Episode 380: The Central Problem of Republican Government (Audio)
The Federalist response to Anti-Federalist fears of a large republic.

60-Second Civics, Episode 381: Federalist 10: Part 1 (Audio)
Madison's solution to the problem of a republican government over a large geographic region.

60-Second Civics, Episode 382: Federalist 10: Part 2 (Audio)
Madison's views on the dangers of faction.

60-Second Civics, Episode 383: Federalist 10: Part 3 (Audio)
Majority tyranny defined by James Madison.

60-Second Civics, Episode 384: Federalist 10: Part 4 (Audio)
Madison's views on the benefits of a large, diverse republic.

60-Second Civics, Episode 385: Federalist Arguments about Civic Virtue (Audio)
We begin an examination of the Federalists' views on civic virtue.

60-Second Civics, Episode 386: Federalist Mistrust of Civic Virtue (Audio)
Continued discussion of the Federalists and civic virtue.

60-Second Civics, Episode 387: The Constitution Does Not Rely on Civic Virtue (Audio)
The Federalist claim that the national government created by the Constitution did not rely on civic virtue.

60-Second Civics, Episode 388: The Constitution Protects the Common Good (Audio)
A discussion of the Federalist claims about how the Constitution promotes the goals of republicanism.

60-Second Civics, Episode 389: The Constitution: Not Too Complicated (Audio)
James Madison's rebuttal to the claim that the Constitution was too complicated to be effective.


The Federalist Papers by Alexander Hamilton Loyal Books

In order to promote the ratification of the United States Constitution in the late 1780s, Alexander Hamilton, James Madison and John Hay wrote a series of 85 articles and essays explaining their reasons to support the constitution. Most of these articles were published in The Independent Journal and The New York Packet and they later became known as “The Federalist Papers.”
In reading the articles, one will encounter very interesting issues like Hamilton’s opposition to including the Bill of Rights in the Constitution and why he thinks a Union is better than a Confederation. He opposed the inclusion of the Bill of Rights in the Constitution because he thought that people would later interpret it as the only rights guaranteed to the people. He also supported the formation of the Union largely because of the economic benefit it would have to the states.
“The Federalist Papers” aren't just a series of articles that history students read. Their contents have been used as a reference in many US Supreme Court decisions which make this book still very influential today.


The Anti-Federalist Papers

Unlike the Federalist, the 85 articles written in opposition to the ratification of the 1787 United States Constitution were not a part of an organized program. Rather, the essays–– written under many pseudonyms and often published first in states other than New York — represented diverse elements of the opposition and focused on a variety of objections to the new Constitution. In New York, a letter written by “Cato” appeared in the New-York Journal within days of submission of the new constitution to the states, led to the Federalists publishing the “Publius” letters. “Cato”, thought to have been New York Governor George Clinton, wrote a further six letters. The sixteen “Brutus” letters, addressed to the Citizens of the State of New York and published in the New-York Journal a Weekly Register, closely paralleled the “Publius” newspaper articles and Justice Robert Yates, is the presumed author. Melancton Smith’s speeches are considered part of the Anti-Federalist Papers and he may have been the author of the “Federal Farmer” articles.

The Founders’ Constitution is an anthology of political and legal writings relating to Federal Constitution. It includes letters, records of debates, and case law.

The Founders Constitution contains the following writings from the Anti-Federalist Papers:

 • Brutus, no. 1, 18 Oct. 1787
 • Brutus, no. 3, 15 Nov. 1787
 • Brutus, no. 4, 29 Nov. 1787
 • Brutus, no. 5, 13 Dec. 1787
 • Brutus, no. 6, 27 Dec. 1787
 • Brutus, no. 7, 3 Jan. 1788
 • Brutus, no. 8, 10 Jan. 1788
 • Brutus, no. 9, 17 Jan. 1788
 • Brutus, no. 10, 24 Jan. 1788
 • Brutus, no. 11, 31 Jan. 1788
 • Brutus, no. 12, 7 Feb. 1788
 • Brutus, no. 13, 21 Feb. 1788
 • Brutus, no. 14, 28 Feb- 6 Mar. 1788
 • Brutus, no. 15, 20 Mar. 1788
 • Brutus, no. 16, 10 Apr. 1788
 • Cato, no. 1, 27 Sept. 1787
 • Cato, no. 2, 10 Dec. 1787
 • Cato, no. 3, Fall 1787
 • Cato, no. 4, 8 Nov. 1787
 • Cato, no. 5, Fall 1787
 • Melancton Smith, New York Ratifying Convention 20󈞁 June 1788
 • Melancton Smith, New York Ratifying Convention 21 June 1788
 • Melancton Smith, Proposed Amendment, New York Ratifying Convention 2 July 1788
 • Melancton Smith’s Notes, 26 Sept.

About The Society

The Historical Society of the New York Courts was founded in 2002 by then New York State Chief Judge Judith S. Kaye. Its mission is to preserve, protect and promote the legal history of New York, including the proud heritage of its courts and the development of the Rule of Law.

Join Our Mailing List

Sign up to receive our free quarterly newsletter, invitations to public CLE programs, important announcements & much more!


Lesson on the Federalist Papers and Ratification - History

To the People of the State of New York:

A FIRM Union will be of the utmost moment to the peace and liberty of the States, as a barrier against domestic faction and insurrection. It is impossible to read the history of the petty republics of Greece and Italy without feeling sensations of horror and disgust at the distractions with which they were continually agitated, and at the rapid succession of revolutions by which they were kept in a state of perpetual vibration between the extremes of tyranny and anarchy. If they exhibit occasional calms, these only serve as short-lived contrast to the furious storms that are to succeed. If now and then intervals of felicity open to view, we behold them with a mixture of regret, arising from the reflection that the pleasing scenes before us are soon to be overwhelmed by the tempestuous waves of sedition and party rage. If momentary rays of glory break forth from the gloom, while they dazzle us with a transient and fleeting brilliancy, they at the same time admonish us to lament that the vices of government should pervert the direction and tarnish the lustre of those bright talents and exalted endowments for which the favored soils that produced them have been so justly celebrated.

From the disorders that disfigure the annals of those republics the advocates of despotism have drawn arguments, not only against the forms of republican government, but against the very principles of civil liberty. They have decried all free government as inconsistent with the order of society, and have indulged themselves in malicious exultation over its friends and partisans. Happily for mankind, stupendous fabrics reared on the basis of liberty, which have flourished for ages, have, in a few glorious instances, refuted their gloomy sophisms. And, I trust, America will be the broad and solid foundation of other edifices, not less magnificent, which will be equally permanent monuments of their errors.

But it is not to be denied that the portraits they have sketched of republican government were too just copies of the originals from which they were taken. If it had been found impracticable to have devised models of a more perfect structure, the enlightened friends to liberty would have been obliged to abandon the cause of that species of government as indefensible. The science of politics, however, like most other sciences, has received great improvement. The efficacy of various principles is now well understood, which were either not known at all, or imperfectly known to the ancients. The regular distribution of power into distinct departments the introduction of legislative balances and checks the institution of courts composed of judges holding their offices during good behavior the representation of the people in the legislature by deputies of their own election: these are wholly new discoveries, or have made their principal progress towards perfection in modern times. They are means, and powerful means, by which the excellences of republican government may be retained and its imperfections lessened or avoided. To this catalogue of circumstances that tend to the amelioration of popular systems of civil government, I shall venture, however novel it may appear to some, to add one more, on a principle which has been made the foundation of an objection to the new Constitution I mean the ENLARGEMENT of the ORBIT within which such systems are to revolve, either in respect to the dimensions of a single State or to the consolidation of several smaller States into one great Confederacy. The latter is that which immediately concerns the object under consideration. It will, however, be of use to examine the principle in its application to a single State, which shall be attended to in another place.

The utility of a Confederacy, as well to suppress faction and to guard the internal tranquillity of States, as to increase their external force and security, is in reality not a new idea. It has been practiced upon in different countries and ages, and has received the sanction of the most approved writers on the subject of politics. The opponents of the plan proposed have, with great assiduity, cited and circulated the observations of Montesquieu on the necessity of a contracted territory for a republican government. But they seem not to have been apprised of the sentiments of that great man expressed in another part of his work, nor to have adverted to the consequences of the principle to which they subscribe with such ready acquiescence.

When Montesquieu recommends a small extent for republics, the standards he had in view were of dimensions far short of the limits of almost every one of these States. Neither Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, New York, North Carolina, nor Georgia can by any means be compared with the models from which he reasoned and to which the terms of his description apply. If we therefore take his ideas on this point as the criterion of truth, we shall be driven to the alternative either of taking refuge at once in the arms of monarchy, or of splitting ourselves into an infinity of little, jealous, clashing, tumultuous commonwealths, the wretched nurseries of unceasing discord, and the miserable objects of universal pity or contempt. Some of the writers who have come forward on the other side of the question seem to have been aware of the dilemma and have even been bold enough to hint at the division of the larger States as a desirable thing. Such an infatuated policy, such a desperate expedient, might, by the multiplication of petty offices, answer the views of men who possess not qualifications to extend their influence beyond the narrow circles of personal intrigue, but it could never promote the greatness or happiness of the people of America.

Referring the examination of the principle itself to another place, as has been already mentioned, it will be sufficient to remark here that, in the sense of the author who has been most emphatically quoted upon the occasion, it would only dictate a reduction of the SIZE of the more considerable MEMBERS of the Union, but would not militate against their being all comprehended in one confederate government. And this is the true question, in the discussion of which we are at present interested.

So far are the suggestions of Montesquieu from standing in opposition to a general Union of the States, that he explicitly treats of a CONFEDERATE REPUBLIC as the expedient for extending the sphere of popular government, and reconciling the advantages of monarchy with those of republicanism.

"It is very probable,'' (says he1) "that mankind would have been obliged at length to live constantly under the government of a single person, had they not contrived a kind of constitution that has all the internal advantages of a republican, together with the external force of a monarchical government. I mean a CONFEDERATE REPUBLIC .

"This form of government is a convention by which several smaller STATES agree to become members of a larger ONE , which they intend to form. It is a kind of assemblage of societies that constitute a new one, capable of increasing, by means of new associations, till they arrive to such a degree of power as to be able to provide for the security of the united body.

"A republic of this kind, able to withstand an external force, may support itself without any internal corruptions. The form of this society prevents all manner of inconveniences.

"If a single member should attempt to usurp the supreme authority, he could not be supposed to have an equal authority and credit in all the confederate states. Were he to have too great influence over one, this would alarm the rest. Were he to subdue a part, that which would still remain free might oppose him with forces independent of those which he had usurped and overpower him before he could be settled in his usurpation.

"Should a popular insurrection happen in one of the confederate states the others are able to quell it. Should abuses creep into one part, they are reformed by those that remain sound. The state may be destroyed on one side, and not on the other the confederacy may be dissolved, and the confederates preserve their sovereignty.

"As this government is composed of small republics, it enjoys the internal happiness of each and with respect to its external situation, it is possessed, by means of the association, of all the advantages of large monarchies.''

I have thought it proper to quote at length these interesting passages, because they contain a luminous abridgment of the principal arguments in favor of the Union, and must effectually remove the false impressions which a misapplication of other parts of the work was calculated to make. They have, at the same time, an intimate connection with the more immediate design of this paper which is, to illustrate the tendency of the Union to repress domestic faction and insurrection.

A distinction, more subtle than accurate, has been raised between a CONFEDERACY and a CONSOLIDATION of the States. The essential characteristic of the first is said to be, the restriction of its authority to the members in their collective capacities, without reaching to the individuals of whom they are composed. It is contended that the national council ought to have no concern with any object of internal administration. An exact equality of suffrage between the members has also been insisted upon as a leading feature of a confederate government. These positions are, in the main, arbitrary they are supported neither by principle nor precedent. It has indeed happened, that governments of this kind have generally operated in the manner which the distinction taken notice of, supposes to be inherent in their nature but there have been in most of them extensive exceptions to the practice, which serve to prove, as far as example will go, that there is no absolute rule on the subject. And it will be clearly shown in the course of this investigation that as far as the principle contended for has prevailed, it has been the cause of incurable disorder and imbecility in the government.

The definition of a CONFEDERATE REPUBLIC seems simply to be "an assemblage of societies,'' or an association of two or more states into one state. The extent, modifications, and objects of the federal authority are mere matters of discretion. So long as the separate organization of the members be not abolished so long as it exists, by a constitutional necessity, for local purposes though it should be in perfect subordination to the general authority of the union, it would still be, in fact and in theory, an association of states, or a confederacy. The proposed Constitution, so far from implying an abolition of the State governments, makes them constituent parts of the national sovereignty, by allowing them a direct representation in the Senate, and leaves in their possession certain exclusive and very important portions of sovereign power. This fully corresponds, in every rational import of the terms, with the idea of a federal government.

In the Lycian confederacy, which consisted of twenty-three CITIES or republics, the largest were entitled to THREE votes in the COMMON COUNCIL , those of the middle class to TWO , and the smallest to ONE . The COMMON COUNCIL had the appointment of all the judges and magistrates of the respective CITIES . This was certainly the most, delicate species of interference in their internal administration for if there be any thing that seems exclusively appropriated to the local jurisdictions, it is the appointment of their own officers. Yet Montesquieu, speaking of this association, says: "Were I to give a model of an excellent Confederate Republic, it would be that of Lycia.'' Thus we perceive that the distinctions insisted upon were not within the contemplation of this enlightened civilian and we shall be led to conclude, that they are the novel refinements of an erroneous theory.


The average reader will spend 4 hours and 34 minutes reading this book at 250 WPM (words per minute). The Federalist (later known as The Federalist Papers) is a collection of 85 articles and essays written by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay promoting the ratification of the United States Constitution.

Finally, Federalist 39 contends that the language in the Constitution explicitly prohibiting titles of nobility and guaranteeing the states will have a republican form of government proves the republicanism of the proposed government. This large republic was also to be a (con)federal republic.


Lesson 2.03 Ratification: Federalist vs. Anti-Federalist

To access the material on PBS Learning Media, you will need the PBS login information.

Ratification of the Constitution

The struggle to establish a new national government was not over at the end of the Constitutional Convention in 1787. The process of writing the Constitution had been tough, but the fight to make it the law of the land would be equally as challenging.

The Constitution specifies that at least nine of the existing thirteen states had to ratify , or approve the Constitution in order for it to take effect. Over the next several months, a bitter fight over ratification raged between Americans who supported the new Consitution and those who opposed it.

Read "Ratifying the Constitution" to learn more about ratification.

Federalists vs. Anti-Federalists

The bitter debate over ratification divided Americans into two factions, the Federalists , who wanted a stronger federal government and supported the new Constitution, and the Anti-Federalists , who wanted the state governments to retain most of the power to govern and did not support it.

Federalists who supported the new, stronger central government and the Anti-Federalists , who wanted the state governments to retain most of the power to govern.

Anti-Federalists

The Anti-Federalists feared a large national government would crush the state and local governments. They also felt a president would be no better than a king. Moreover, they feared the new government was so strong that it would infringe on the rights of the people. They sought the addition of a bill of rights to the Constitution to ensure protection of individual freedoms. The bill of rights is a formal summary of those rights and liberties considered essential to a people or rgroup of people. Perhaps the most famous anti-federalist was Virginian Patrick Henry . Henry, who refused to attend the Constitutional Convention because he thought the new Constitution granted too much power to the national government, was very influential in getting a bill of rights added to the Constitution.

Read "Anti-Federalists" to learn more about opposition to ratification.

Federalists

The Federalists wanted a strong national government as provided in the Constitution. They argued the Articles of Confederation had proven to be weak and ineffective, so there was an urgent need for a much stronger national government. Also, they were quick to point out that the new Constitution specified the separation of powers, which would limit the power of the national government.

Read "Federalists" to learn more about those who supported the Constitution and a strong central government.

Image credits: Matthews, George after after Sully, Thomas. Patrick Henry. C. 1891. Wikimedia Commons. [Image]. April 15, 2015 Trumbull, John. Alexander Hamilton. 1806. Wikimedia Commons. [Image]. April 15, 2015.

Read Anti-Federalist vs. Federalist for a comparision of the two view points.

The Federalist Papers

The Federalists were more organized in their efforts to persuade Americans to support and ratify the new Constitution. Prominent federalists Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay wrote and published a series of essays promoting a strong central government. The essays were all signed with the fictitious name, Publius. The collection of the eighty-five essays is known as the Federalist Papers .

Watch Hamilton's Amerca: The Federalist Papers (1:25) to learn more about the essays that explain the meaning behind the Constitution.

The Federalists Succeed

In an effort to gain the support of the Antifederalists and get the new Constitution ratified, the Federalists agreed to add a bill of rights. Perhaps the biggest ally the Federalists had in their fight for the Constitution was George Washington, whose support was critical in helping win its ratification. The Constitution became the law of the land in June 1788 when New Hampshire became the ninth state to ratify it. Rhode Island was the last state to ratify the Constitution.

Image credit: An Advertisement of The Federalist. 1787. Project Gutenberg. Wikimedia Commons. [Image]. April 15, 2015.

New Leaders

In the winter of 1788-89, shortly after the Constitution was ratified, the delegates met to select a president. George Washington was unanimously elected as the first President of the United States. John Adams , who received the second-highest number of votes, was elected Vice President.

George Washington was unanimously elected by the Electoral College as the first President of the United States. John Adams had the second highest popular vote, so he was elected Vice-President.-->

Washington surrounded himself with trustworthy advisors, later known as the Presidential Cabinet . Thomas Jefferson was named Secretary of State to handle relations with foreign countries. Alexander Hamilton was named Secretary of the Treasury. The national capitol was established New York City .

Image credit: Stuart, Gilbert. Portrait of George Washington. 1795. Metropolitan Museum of Art. Wikimedia Commons. [Image]. April 15, 2015.


Federalist papers

Naši redaktoři zkontrolují, co jste odeslali, a určí, zda článek zrevidují.

Federalist papers, formally The Federalist, series of 85 essays on the proposed new Constitution of the United States and on the nature of republican government, published between 1787 and 1788 by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay in an effort to persuade New York state voters to support ratification. Seventy-seven of the essays first appeared serially in New York newspapers, were reprinted in most other states, and were published in book form as The Federalist on May 28, 1788 the remaining eight essays appeared in New York newspapers between June 14 and August 16, 1788.

All the papers appeared over the signature “Publius,” and the authorship of some of the papers was once a matter of scholarly dispute. However, computer analysis and historical evidence has led nearly all historians to assign authorship in the following manner: Hamilton wrote numbers 1, 6–9, 11–13, 15–17, 21–36, 59–61, and 65–85 Madison, numbers 10, 14, 18–20, 37–58, and 62–63 and Jay, numbers 2–5 and 64.

The authors of the Federalist papers presented a masterly defense of the new federal system and of the major departments in the proposed central government. They also argued that the existing government under the Articles of Confederation, the country’s first constitution, was defective and that the proposed Constitution would remedy its weaknesses without endangering the liberties of the people.

As a general treatise on republican government, the Federalist papers are distinguished for their comprehensive analysis of the means by which the ideals of justice, the general welfare, and the rights of individuals could be realized. The authors assumed that people’s primary political motive is self-interest and that people—whether acting individually or collectively—are selfish and only imperfectly rational. The establishment of a republican form of government would not of itself provide protection against such characteristics: the representatives of the people might betray their trust one segment of the population might oppress another and both the representatives and the public might give way to passion or caprice. The possibility of good government, they argued, lay in the crafting of political institutions that would compensate for deficiencies in both reason and virtue in the ordinary conduct of politics. This theme was predominant in late 18th-century political thought in America and accounts in part for the elaborate system of checks and balances that was devised in the Constitution.

The authors of the Federalist papers argued against the decentralization of political authority under the Articles of Confederation. They worried, for example, that national commercial interests suffered from intransigent economic conflicts between states and that federal weakness undermined American diplomatic efforts abroad. Broadly, they argued that the government’s impotence under the Articles of Confederation obstructed America’s emergence as a powerful commercial empire.

The authors were also critical of the power assumed by state legislatures under the Articles of Confederation—and of the characters of the people serving in those assemblies. In the authors’ view, the farmers and artisans who rose to power in postrevolutionary America were too beholden to narrow economic and regional interests to serve the broader public good. Of particular concern to the authors was the passage by state legislatures of pro-debtor legislation and paper money laws that threatened creditors’ property rights. Unlike most Americans of the period, who typically worried about the conspiracies of the elite few against the liberties of the people, the authors were concerned about tyrannical legislative majorities threatening the rights of propertied minorities. The Articles of Confederation, in their view, had provided no safeguards against the vices of the people themselves, and the American Revolution’s enthusiasm for liberty had diminished popular appreciation of the need for good governance. The Federalist papers presented the 1786–87 insurrection of debtor farmers in western Massachusetts—Shays’s Rebellion—as a symptom of this broader crisis.

The authors of the Federalist papers argued for an increase in the “energy” of the federal government to respond to this crisis. However, the national government’s increased power would have to be based in republican principles and retain a federal distribution of power there would be no return to monarchical rule or consolidation of central authority.

In one of the most notable essays, “Federalist 10,” Madison rejected the then common belief that republican government was possible only for small states. He argued that stability, liberty, and justice were more likely to be achieved in a large area with a numerous and heterogeneous population. Although frequently interpreted as an attack on majority rule, the essay is in reality a defense of both social, economic, and cultural pluralism and of a composite majority formed by compromise and conciliation. Decision by such a majority, rather than by a monistic one, would be more likely to accord with the proper ends of government. This distinction between a proper and an improper majority typifies the fundamental philosophy of the Federalist papers republican institutions, including the principle of majority rule, were not considered good in themselves but were good because they constituted the best means for the pursuit of justice and the preservation of liberty.

Redaktoři Encyclopaedia Britannica Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brianem Duignanem, vedoucím redaktorem.