Jak byla „backcountry“ nedostatečně zastoupena, což nakonec vedlo k Baconově povstání?

Jak byla „backcountry“ nedostatečně zastoupena, což nakonec vedlo k Baconově povstání?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

„Backcountry“ obecně znamená venkovské části (Virginie, kde se to všechno stalo) nebo méně známé části. Byly to novější sídelní oblasti a obecně měly mnohem větší populaci než starší region „přílivové vody“. Jak to znamenalo, že byli v domě měšťanů nedostatečně zastoupeni / nebyli zastoupeni?

Bylo to proto, že novější regiony ještě nebyly založeny jako skutečné kraje, a tudíž nemohly sloužit v politice?