Edward Heath - Historie

Edward Heath - Historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Edward Heath

1916-2005

Britský politik

Edward Heath se narodil v Broadstairs v Anglii 9. července 1916. Díky stipendiu mohl studovat na Oxford College. sloužil ve druhé světové válce jako dělostřelecký důstojník. V roce 1950 byl zvolen do parlamentu, kde v letech 1955 až 1959 sloužil jako bič konzervativní strany.

Heath vstoupil do vlády v roce 1963 jako ministr obchodu a průmyslu. V roce 1965 se stal vedoucím konzervativní strany a v roce 1970 se stal ministerským předsedou.

Jeho největším úspěchem bylo přivést Velkou Británii k členství na společném trhu. Pracovní krize v roce 1974 vedla k tomu, že konzervativci prohráli volby.


Edward Heath

Edward Heath  (9. července 1916 - 17. července 2005) byl předsedou vlády Spojeného království od 19. června 1970 do 4. března 1974, čímž přerušil dvě funkční období Harolda Wilsona. Jeho nejvýznamnějším činem ve funkci předsedy vlády bylo převzetí Velké Británie do Evropského hospodářského společenství v roce 1973, jakož i zavedení přímé vlády v Severním Irsku, protože potíže dosáhly svého vrcholu.


Obsah

Edward Heath pocházel z dělnické rodiny, syna tesaře a služky. Byl prvním ze dvou důležitých premiérů po druhé světové válce, kteří pocházeli z nižších řad společnosti (tou druhou byla Margaret Thatcherová). Heath šel na gymnázium v ​​Ramsgate a získal stipendium na Balliol College v Oxfordu. Heath byl talentovaný hudebník a ve svém prvním funkčním období získal vysokoškolské varhanní stipendium. To mu umožnilo zůstat na univerzitě čtvrtý rok. Nakonec promoval s filozofií, politikou a ekonomií (PPE) v roce 1939.

Heath sloužil v armádě ve druhé světové válce, začínal jako podporučík v královském dělostřelectvu. V roce 1944 se zúčastnil vylodění v Normandii. Heath byl nakonec demobilizován (opustil armádu) jako podplukovník v roce 1947.

Po kouzlu ve veřejné službě, Heath získal místo jako člen parlamentu (MP) pro Bexley ve všeobecných volbách v únoru 1950.

Heathova raná jmenování byla jako bič v konzervativní straně v poslanecké sněmovně. V letech 1955 až 1959 se stal hlavním bičem a parlamentním tajemníkem ministerstva financí. Harold Macmillan jej v roce 1959 jmenoval ministrem práce, kabinetu.

V roce 1960 dal Macmillan Heathovi odpovědnost za vyjednávání prvního pokusu Spojeného království o vstup do Evropského hospodářského společenství (jak se tehdy říkalo Evropské unii). Po rozsáhlých jednáních britský vstup vetoval francouzský prezident Charles de Gaulle.

V letech 1965 až 1970 byl Heath vůdcem opozice, když byla u moci Labouristická strana. Poté byl zvolen předsedou vlády ve všeobecných volbách v roce 1970.

Během jeho premiérství prošla britská vláda parlamentem několika docela radikálních změn.

Měna a metrika Úpravy

Od anglosaských dob byla anglická měna (a později i Velká Británie) založena na librách šterlinků v kurzu 240 pencí na 1 libru. Dne 15. února 1971, známý jako Decimal Day, Spojené království a Irsko decimalizovaly své měny.

Tato změna měla mnoho důsledků, ale nakonec ji většina lidí přijala. Byla to drahá změna. Nejenže se změnila celá měna v oběhu, ale muselo se také změnit mnoho mechanických přístrojů. Každá pokladna v zemi, každý komerční stroj, který odebíral mince, každé veřejné oznámení o peněžních poplatcích atd.

Další změnou, ke které došlo zhruba ve stejnou dobu, bylo metrikování starého imperiálního systému vah a měr. Tato myšlenka pocházela před Heathem a pokračovala po něm další labouristická vláda. Nikdy nebyl zcela dokončen. Rychlostní limity jsou stále v mílích za hodinu a měření délky jsou stále v tradičních yardech, stopách a palcích, alternativou jsou metriky. Změny byly opět nesmírně drahé. Znamenalo to téměř kompletní přestavbu v průmyslu obráběcích strojů.

Bylo to hlavně proto, že vstup do Evropského hospodářského společenství (EHS) v roce 1973 zavázal Spojené království převzít do svého práva všechny směrnice EHS. Jednalo se o použití předepsané sady jednotek založených na SI pro mnoho účelů do pěti let. Metrická opatření se však v britském každodenním životě příliš nepoužívají. [6]

V říjnu Heath vzal Spojené království do Evropy zákonem o Evropských společenstvích z roku 1972. [7]

Jakmile de Gaulle opustil úřad, Heath byl odhodlán dostat Británii do (tehdejšího) Evropského hospodářského společenství. Ekonomika EHS také zpomalila a britské členství bylo považováno za způsob, jak ji oživit. [8] Po 12hodinovém rozhovoru mezi Heathem a francouzským prezidentem Georgesem Pompidou uspěla třetí britská žádost. [9]

Konec jeho premiérské funkce Upravit

Heath nedokázal ovládat moc odborů. Stávky dvou horníků poškodily ekonomiku. Stávka v roce 1974 způsobila, že velká část průmyslu země pracovala tři dny v týdnu, aby šetřila energii. To voličům stačilo na to, aby vládu zbavili funkce. Ztráta všeobecných voleb 1974 ukončila Heathovu kariéru na vrcholu. Konzervativní strana ho nahradila Margaret Thatcherovou.

Heath se nikdy neoženil. Očekávalo se, že si vezme přítelkyni z dětství Kay Raven, která byla údajně unavená čekáním a provdala se za důstojníka RAF, kterého potkala na dovolené v roce 1950. Ve čtyřčlenném odstavci svých pamětí Heath tvrdil, že byl příliš zaneprázdněn budováním kariéry. po válce a „možná. bral příliš mnoho jako samozřejmost“. V televizním rozhovoru s Michaelem Cockerellem v roce 1998 Heath přiznal, že její fotografii uchovával ve svém bytě ještě mnoho let poté. [10]

Jeho zájem o hudbu ho udržoval v přátelském vztahu s řadou hudebnic včetně Moury Lympany. Lympany si myslela, že si ji Heath vezme, ale když se jí zeptali na to nejintimnější, co udělal, odpověděl: „Položil mi paži kolem ramene.“ [11] Bernard Levin napsal v té době v Pozorovatel, zapomněli na další dva premiéry, kteří byli bakaláři bez známých romantických zájmů, že Spojené království muselo počkat až do vzniku tolerantní společnosti na premiéra, který byl panna. [12] V pozdějším věku byl podle jeho oficiálního životopisce Philipa Zieglera Heath „schopný upadnout do bezútěšného ticha nebo úplně ignorovat ženu vedle sebe a promluvit s ní k nejbližšímu muži“. [12]

John Campbell, který publikoval biografii Heath v roce 1993, věnoval čtyři stránky diskusi o důkazech týkajících se Heathovy sexuality. I když uznal, že Heath byl veřejností často považován za homosexuála, v neposlední řadě proto, že je „v dnešní době šeptán o každém mládenci“, nenašel „žádný pozitivní důkaz“, že by tomu tak bylo „kromě nejslabší nepodložené fámy“. [13] Campbell dospěl k závěru, že nejvýznamnějším aspektem Heathovy sexuality bylo jeho úplné potlačení.


Edward Heath - Historie

Interaktivní části tohoto zdroje již nefungují, ale byly archivovány, takže můžete i nadále používat jeho zbytek.

Edward Heath - evropský občan

Převzetí Velké Británie do EHS

V červenci 1960 byl Heath jmenován Lord Privy Seal v konzervativní vládě Harolda Macmillana. V tomto příspěvku byl (od roku 1961) zodpovědný za jednání kolem prvního britského pokusu o připojení k Evropskému hospodářskému společenství (EHS), které bylo vytvořeno Římskou smlouvou v březnu 1957. Tato jednání však skončila neúspěchem. V lednu 1963 francouzský prezident Charles de Gaulle, ostražitý před blízkými vztahy Británie s USA, vetoval britskou žádost. Pro Heatha to byla hořká rána. Vyvolalo to jeden z jeho nejslavnějších projevů, ve kterém slíbil, že se Británie k evropskému projektu neotočí zády: „Jsme součástí Evropy podle geografie, tradice, historie, kultury a civilizace. Budeme i nadále spolupracovat s našimi přáteli v Evropě na skutečné jednotě a síle tohoto kontinentu. '

1974 a poté

Zajištění vstupu Británie do EHS bylo Heathovým největším politickým úspěchem. V jiných oblastech však jeho funkční období bylo méně úspěšné. Jeho postavení podkopaly potíže v Severním Irsku a zejména narůstající ekonomické problémy. V březnu 1974 na něj jako předseda vlády nastoupil labouristický vůdce Harold Wilson. V červnu 1975 Wilsonova vláda poté, co o tři měsíce dříve úspěšně „znovu projednala“ původní podmínky vstupu Británie do EHS, vyhlásila referendum na podporu pokračujícího členství. Přibližně 67,2% účastníků hlasovalo pro „ano“ - opožděné ospravedlnění dlouhodobého postavení Heatha.

Heath byl nahrazen jako vůdce konzervativní strany Margaret Thatcherovou v roce 1975. Jeho následná politická kariéra byla poznamenána jeho pokračujícím závazkem k Evropské unii - a jeho četnými střety s paní Thatcherovou, méně nadšenou podporovatelkou Evropského společenství, kvůli evropské politice . V roce 1992 byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 2001 odešel z politiky. Ve svém závěrečném projevu v Parlamentu Heath kritizoval „euroskeptický“ postoj vedení Konzervativní strany a zdůraznil svou podporu britského členství v jednotné evropské měně.


Sir Edward Heath: Zrádce a pedofil

Policie Wiltshire nyní zveřejnila svou zprávu o Operace Jehličnanvyšetřování pedofilie sira Edwarda Heatha. Existují dvě zprávy, Souhrnná zpráva, která je veřejně dostupná, a Důvěrná zpráva. Ten se dostal k neúspěšnému nezávislému vyšetřování sexuálního zneužívání dětí (IICSA), které tomu nebude věnovat příliš mnoho pozornosti. Toto je příliš horké téma pro IICSA, bez urážky.

Přečetl jsem si publikovanou zprávu, která má 109 stran. Už je to ve veřejné doméně, se kterou jsem byl konzultován Jehličnatý strom detektivové. The Sunday Times, která podporuje členství Heath a EU, se pokusila ztrapnit vyšetřování tím, že mě na něj napojila, doplněného absurdním tvrzením, založeným na mém falešném přesvědčení, že jsem ‚podvodník‘ a moje fotka v mém blejzru MCC.

Byla to součást koordinované kampaně tlaku na zdatného vrchního strážníka Wiltshire, Mike Veale, která obsahovala hloupý dopis do Londýna Časy od bývalého ministra kabinetu lorda Armstronga. Možná si vzpomínáte na toho chlapíka, který během toho razil frázi „být ekonomický s pravdou“ Lovec špionů soudní spory v Austrálii. Lord Armstrong byl při té příležitosti pravděpodobně zmaten tím, že předstoupil před nepřekonatelného soudce, soudce Powella, což je pro tajemníka kabinetu vzácná zkušenost.

The Sunday Times článek selhalo, částečně proto, že velká britská veřejnost se nikdy neujala myšlence podvodného bombového podvodu. Obžaloba vypadala přesně tak, jak to bylo - žalostný pokus zakrýt pravdu. MCC sako je samozřejmě stylové, vkusné a diskrétní oblečení. Jediné, co ta fotka (která nepocházela ode mě) pravděpodobně bylo zvýšit prodej blejzrů v obchodě MCC.

Mike Veale, ke svému nesmírnému uznání, nepodlehl tlaku Whitehallu. Je to dobrý měďák, s respektem, pravděpodobně nejlepší ve Velké Británii. Většina našich hlavních strážníků jsou loupežníci Cabinet Office, bez urážky.

Úřad vlády je pravděpodobně trochu zmatený. Jsou zvyklí převalovat policejní síly a pravděpodobně si mysleli, že policie ve Wiltshire je trochu venkovské a snadné maso. Jednou v rámci trestního vyšetřování nevstoupila kontrola kabinetního úřadu nad Crown Prosecution Service (CPS). Hlavní podezřelý, tj. Heath, zemřel v roce 2005 na komplikace plicní embolie, kterou utrpěl v roce 2003 v rakouském Salcburku poté, co ho DVD varovalo, že ho MI5 postihuje. O stíhání proto nikdy nebyla řeč, ačkoli někteří jeho komplici jsou stále naživu.

Byl to skutečně váš, BTW, kdo nasadil MI5 na Heath. Myslím, že DVD mu nikdy neřeklo o mé roli při vyšetřování britskou zpravodajskou službou, jejíž součástí samozřejmě nejsem (jen občas pomáhám). Heath mě stejně neměl rád, ve skutečnosti si myslím, že se mě bál. Měl by mě rád ještě méně, kdyby věděl, že jsem ho nakoupil na MI5. Znalost jeho zrady během druhé světové války samozřejmě vyloučila státní pohřeb.

Přestože jsem toho starého bubáka nikdy neměl rád, vždy jsem se k němu choval zdvořile. Důrazně nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že měl být oběšen ve druhé světové válce. Zastával královskou komisi a měl nárok na vojenskou zdvořilost, že byl zastřelen.

Sir Edward Heath KG MBE

Sir Edward se narodil 9. července 1916 jako syn tesaře a služky. Jeho rodiče byli pravděpodobně velmi milí lidé, ale v tomto případě jablko spadlo nějak ze stromu. Jako chlapec na gymnáziu odešel v roce 1935 na Balliol College v Oxfordu.

Balliol byl semeništěm německé zpravodajské činnosti. Heath, který byl gay, byl rychle sexuálně kompromitován a rekrutován Abwehr. Rovněž mu naši partneři z komunity vypláceli 250 liber ročně, což byla nezanedbatelná částka pro mladého muže v Oxfordu na konci třicátých let minulého století. S Abwehr povzbuzení se postavil proti uklidnění. Poslední věc, kterou Abwehr chtěl by byl, aby jeden z jejich chráněnců otevřeně podporoval nacistické Německo.

Heath vždy dával přednost mladším sexuálním partnerům. Dodal ho Abwehrova rušný gay bordel v Oxfordu. V roce 1937 mladý britský dospívající chlapec na Abwehr výplatní listiny doprovázely Heatha na shromáždění nacistické strany v německém Norimberku, kde se Sir Edward poprvé setkal s Adolfem Hitlerem. Z těch dvou byl nepochybně nejpůvabnější Hitler.

Heath se také setkal s naším komunitním partnerem SS-Reichsführerem Heinrichem Himmlerem na večírku nápojů pořádaném Reichsführerem. Heath později tvrdil, že si myslel, že Himmler je „nejhorší člověk, kterého kdy potkal“, což bylo zvláštní, když to pocházel od muže, který se setkal s Hitlerem, Konradem Adenauerem a Helmutem Kohlem. Moje zdroje, mezi něž patří někdo, kdo byl na večírku s drinky, říkají, že Himmler ve skutečnosti zasáhl Heatha a zdálo se, že spolu vycházejí docela dobře. Heinrich samozřejmě věděl, že Heath pracuje pro admirála Canarise.

Reichsparteitag. Velká písmena Leiter auf der von Scheinwerfern uberstrahlten Zeppelin-wiese v Norimberku. Velký přehled politických vůdců na poli Zeppelin osvětleném reflektorem v Norimberku. Září 1937. (Office of Alien Property) Přesné datum Shot Neznámý NARA FILE #: 131-GR-164-2WAR & amp CONFLICT BOOK #: 984

Heath byl součástí nechvalně známého Oxford Spy Ring, spolu s Royem Jenkinsem, Madron Seligman a Tony Barber, z nichž všichni studovali na Oxfordu buď před, nebo po poslední válce. Jeho prvním hlavním úkolem ve druhé světové válce bylo zorganizovat v Liverpoolu špionážní kroužek, který by předal informace o přepravě Abwehr prostřednictvím německého velvyslanectví v Dublinu. Heath tvrdě pracoval, aby zajistil vítězství mocnostem Osy a pomohl utopit mnoho dobrých mužů a potopit dobré lodě.

Po Dnu odešel do Evropy, ale snažil se vyhnout zabíjení Němců, pokud mohl. Jeho dělostřelecký důstojník měl pravděpodobně docela bezpečnou kotviště. Kolega německý agent Sir Edward Bridges mu na konci války uspořádal vojenské MBE, což v případě Heatha skutečně znamenalo „Menší krvavé úsilí“.

Po válce se Heath stal chráněncem proslulého německého špiona Harolda Macmillana, který usilovně pracoval na zvrácení vítězství spojenců v roce 1945 tím, že dostal Británii do EHS. Ačkoli byl frustrován de Gaullovým vetem (Heath nevěděl, že de Gaulle je také homosexuál a britská zpravodajská služba se o něj dokázala opřít, tím myslím nabídnout mu cenné vedení) poprvé, dostal nás tam v roce 1973. účinně využil taktiky silné paže, včetně toho, že jeho kancléř státní pokladny Iain Macleod byl zavražděn GO2 poté, co Macleod zjistil, že podmínky ukládané Německem jsou zničující.

Macleodovým nástupcem byl Heathův kolega Abwehr a agent DVD Tony Barber, který předal svůj Spitfire Luftwaffe v roce 1942. Toho samozřejmě v záznamu Barbera na Wikipedii neuvidíte. Wikipedie jako vždy pokrývá německou inteligenci a stále tlačí na lež, že Barberovi došlo palivo. S typickou intelektuální nečestností obejdou skutečnost, že jeho Spitfire PR Mk IV byl později vyfotografován v testovacím centru Luftwaffe v Rechlině tím, že se rozhodl to nezmínit.

Barber sabotoval britskou ekonomiku a Heathovo premiérské místo bylo katastrofou. Zaslouženě prohrál nejen jedny, ale i dvě všeobecné volby v roce 1974 a jako vůdkyně konzervativní strany byla nahrazena velkou Margaret Thatcherovou. Heath jeho porážku nikdy nepřijal a zachoval si zášť vůči Margaret po zbytek svého bezcenného života.

On odešel do Salisbury, Wiltshire, kde byl pravidelně zásobován mladými chlapci chovatelem nevěstinců, který přiznal tolik, když byl stíhán v roce 1994. Bezpochyby pod tlakem kabinetu CPS zajistila, aby stíhání nepokračovalo. Když to vyšlo najevo, od bývalého policisty, ta operace Jehličnatý strom Začalo.

Vyšetřování IISCA bylo částečně vyvoláno odhalením o zesnulém pedofilovi BBC Jimmym Savileovi, který byl vedoucím prstenu organizovaného z kabinetu a který dodával chlapce jak Heathovi, tak tehdejšímu kabinetu Johnu Huntovi. Vyšetřování bylo omezeno na frašku, přičemž jeden předseda následoval druhého. Současný předseda je sociální pracovník, bez jakýchkoli zpravodajských znalostí, bez urážky. Jsem si jistý, že je to milý člověk, ale je beznadějně mimo svou hloubku a pravděpodobně nikdy ani neslyšela o DVD nebo GO2.

Vyšetřování bylo natolik zdiskreditováno, že už nemá cenu ho dále diskreditovat. Není šance, že se dostane k pravdě, a kdyby náhodou narazila na pravdu, není šance, že by ji zveřejnila. Jediná dobrá věc, která z IICSA vzešla, je to, že poškodila důvěru veřejnosti v celý koncept oficiálních šetření.

Úkon Jehličnaté Závěry

Vyšetřovací tým, vedený nejprve detektivem superintendantem Seanem Memoryem, schopným důstojníkem, který byl poté rozmazán, a poté detektiv superintendantem Steve Kirby, pod dohledem asistenta vrchního strážníka vrchního strážníka Paula Millse, dospěl k závěru, že existuje dostatek důkazů ospravedlňujících zatčení sira Edwarde Heathe, byl -li ještě naživu, a vedl s ním opatrné pohovory ohledně sedmi údajných sexuálních deliktů. Jednalo se o přestupky proti mužům, většinou chlapcům, jednomu mladému jako 11 let.

Obvinění zahrnovala obvinění ze znásilnění proti mladému nájemnému chlapci, ačkoli je důležité zdůraznit, že obvinění je „pouze“ ze znásilnění. Penetrace podle anglického práva, stejně jako v mnoha amerických státech, se stane znásilněním, pokud je oběť příliš mladá na to, aby dala souhlas. Pokud vím, bylo to setkání placeným, konsensuálním sexem. Nelegální a ne dobré, ale ne tak dramatické, jak naznačuje slovo „znásilnění“.

Zde právní nástupce získává své uplatnění. Už roky sleduje obvinění ze zastaralého sexu a pohrává si s definicí trestných činů, aby zněly vážněji. Teď se to vrátilo, aby je kouslo, protože pachatelem v tomto případě byl náhodou předseda vlády, který nás zatáhl do EHS.

Vyšetřovací tým explodoval tři mýty o Heathovi, které vytrvale propaguje úřad vlády:

(2) Že byl vždy doprovázen ochrannými důstojníky a

(3) Že nemohl řídit a nevlastnil auto.

Zjistili, že měl konsensuální sexuální vztahy s dospělými muži (vsadím se, že mladí). Ve skutečnosti to vypadá, že měl nenasytný sexuální apetit a byl sexuálním predátorem toho nejhoršího druhu.

Heath nedostával ochranu 24/7, dokud nebyl krátce předtím, než se stal předsedou vlády v roce 1970. Navíc se zdá, že byl zběhlý v tom, že svým ochranným důstojníkům proklouzl.

Vlastnil také dvě auta v různých dobách, Vauxhall Viva (zvláštní volba) a Rover 2000. Není pochyb, že by nejraději řídil něco více hunského, jako Mercedes, ale předstíral, že je na naší straně, ten parchant .

The Jehličnatý strom Tým odvedl vynikající policejní práci. Bez váhání to říkám, i když nezašli tak daleko jako já Lovec špionů a nedospěli k žádným závěrům ohledně vážnějších obvinění proti Heathovi. Jeho aktivity pro Abwehr byli mimo jejich působnost.

Pokud jde o chlapce, kteří zmizeli z Heathových jachet, brzdila je nedostatečná spolupráce některých členů posádky, kabinetu a zpravodajských služeb. Nikdo si nestěžoval, že by se chlapci ztratili, protože byli v péči a jejich spisy byly ztraceny, na příkaz kabinetu. Dosah kabinetu do místní vlády v Británii je hluboký.

Nebyl předán ani jeden zpravodajský soubor o Heathovi. Žádný z týmu, pokud vím, nebyl zpravodajským důstojníkem. Rozumně se soustředili na živé oběti, které neměly těla (což je důvod, proč byli chudí chlapci poté, co byli zavražděni a poté hozeni přes palubu agenty GO2, zváženi délkami kotevního řetězu). Námořní inteligence měla zdroj na jedné z jachet, ale ten soubor je zakopaný hluboko. Zachránili celou korunní kolonii (britský Honduras) s bio-pákou, kterou tak získali na Heath. Nepředáváte tento druh souboru rozzersům, ať jsou jakkoli dobří.

S omezenou spoluprací a vůbec žádným přístupem ke zpravodajským souborům ACC Mills a jeho tým zkontrolovali fakta o třech lžích kabinetu o Heathovi. Ukázali také některé z jeho obětí, že tam jsou policisté, kterým na nich a na právním státu záleží a kteří se Whitehall nebojí.

Aktualizace střelby v Las Vegas

Teorie jediného střelce se nyní úplně zhroutila. Pořád s tím běží jen FBI a mainstreamová média, ale pak stále tvrdí, že Lee Harvey Oswald zastřelil Kennedyho.

S úctou souhlasím s údaji o dosahu, založenými na zvukové analýze, které zdůraznil jinde na tomto webu můj kolega Ian Greenhalgh. Máme jednoho střelce/tým střelců v zátoce Mandalay a dalšího blíže. Pravděpodobně máme zapojeny dva různé typy kol, .223 Remington a 30 cal. Z toho samozřejmě nevyplývá, že jedním ze střelců byl Paddock.

Jak je v současné době doporučeno, myslím na střelbu .223 ze zátoky Mandalay, aby zapletl Paddocka a 30 kalorií. pásové krmení z jednoho z potenciálních míst identifikovaných Ianem. Jeden 30 kcal. pásový kulomet může za krátkou dobu snížit počet neozbrojených a nechráněných civilistů.

Sonoma County divoké požáry

Kolikrát to mám říct? Rozdělávání divokých požárů byla al -Káida a nyní je ISIS modus operandi. Roky poté, co jsem to vyzvedl, to bylo potvrzeno v roce 2011 náletem Seal Team Six na rodinný komplex bin Ládinů v Pákistánu. Nikdo mi samozřejmě neblahopřál.

Nebylo učiněno nic pro varování komunit. Vnitřní bezpečnost ignorovala hrozbu a spojenecké země, které byly rovněž v ohrožení, jako Austrálie, zůstaly houpat ve větru. Fibbies nejsou ani trochu znepokojeni-pokud jde o FBI, zdálo by se, že američtí občané nejsou nic jiného než krmivo pro děla.

Nikdo v médiích nemá inteligenci na propojení požárů okresu Sonoma s hurikány Harvey a Irma, zemětřesením v Mexico City a hromadnou střelbou v Las Vegas. Většina novinářů nikdy neslyšela o DVD, natož o skalárních vysokoenergetických zbraňových systémech. Pro ně jsou katastrofy věci, které se prostě stávají.

Totéž platí pro politiky. Vláda Margaret Thatcherové byla zasažena katastrofou za katastrofou, ale nikdo v kabinetu nezjistil, že by za většinou z nich stála německá rozvědka. S úctou souhlasím s Deanem Simontonem (UC-Davis) ohledně IQ politiků. Aktuální britský časopis Mensa (říjen 2017, strana 12) obsahuje užitečný článek shrnující jeho práci.

Optimální úroveň IQ politického vůdce je maximálně 1,2 standardních odchylek nad průměrem skupiny, tj. Kolem 120–125. Stručně řečeno, chytří lidé obvykle nejsou voleni. Takto skončíme s prezidenty jako Bill Clinton a premiéry jako Tony Blair, bez urážky.

Skutečně je téměř nemožné, aby byli vysoce inteligentní lidé zvoleni. Jsou příliš odlišní. To v zásadě znamená, že demokracii řídí komparativní idioti.

To je dost špatné. Problémy však skutečně nastávají, když odpovědní idioti nechápou, o jaké idioty se jedná, a neposlouchají své mnohem inteligentnější poradce nebo se jmenují odborníky. Na světě je jen jeden zvolený vůdce, např. Kdo ví něco o inteligenci, a to je Vladimir Putin. Je to téměř jediný politik, jehož názor na zpravodajské záležitosti stojí za to poslouchat.

Spyhunter od advokáta a zpravodajského specialisty Michaela Shrimptona je fascinujícím alternativním pohledem na historii špionáže od 11. století do současnosti a je na Amazonu

Doufám, že lidé, kteří to čtou, mají přístup k prezidentovi Trumpovi kteří blokují Lovec špionů nebo informace o tom, že se k němu DVD dostane, znají kvalitu některých lidí, jejichž životy vyhazují. Jeden chudý pár upálený tento týden byl ženatý 75 let. Jsem si jistý, že to byli dobří lidé. Dalším byl veterán námořnictva, bývalý pilot F4U.

Jak jsem řekl minulý týden, jsme v kvazi válce s Německem, lidi. Možná to nevíme, ale Němci, kteří to začali, určitě ano. Kolik dalších mrakodrapů, kolik hromadných výstřelů, kolik obětí divokých požárů, než se probudíme a ucítíme vůni kávy? Je smutné, že předpovídám, že úmrtí minulý týden nebudou stačit na probuzení naší mozkem mrtvé mediální a politické třídy. Budou pokračovat v obětování životů, jako generálové první světové války, kteří nevěděli, že Asquith, Lloyd George a Hankey pracovali pro Německo a předávali naše válečné plány nepříteli.

Alespoň některé životy, které generálové zahodili, byly jejich vlastní. V první světové válce zemřelo přes čtyřicet britských generálních důstojníků. Politici neriskují s vlastní bezpečností, ale jsou rádi, že mohou nadále vyhazovat životy jiných lidí. Je snazší obětovat život někoho, koho neznáte, než přemýšlet o tom, co děláte.

Tady je Ne šance na seriózní oficiální vyšetřování kalifornských požárů. Vymáhání práva je spojeno s fatálně chybnými koncepcemi, že terorismus není fenomén sponzorovaný státem a divoké požáry jsou založeny vyhozenými cigaretami.

Existuje však malá šance, že jedna z pojišťovacích společností, které budou požádány, aby za tento nesmysl (stejně jako pojišťovny pro Mandalay Bay) shromáždila vážné peníze, by mohla začít klást otázky. Mnoho pojistných smluv má klauzule vylučující terorismus. Ty by pravděpodobně mohly být vyvolány při kalifornských požárech.

Jednám jako pojistitel a rád poradím ostatním! Neexistuje žádný zákon proti pojišťovnám zaměstnávajícím vyšetřovatele s mozkem. Ani FBI není zákonem o Kongresu bráněno zaměstnávat inteligentní agenty. Je to jen zvyk a praxe ne.

Čtení tohoto týdne: Churchill a admirálové

Kapitán Stephen Roskill RN, 1977, Pen & amp Sword 2004

Toto známé dílo námořní historie bylo užitečné znovu publikováno Pen & amp Sword Military. Rád bych věnoval více prostoru jeho analýze, protože je to vlivná kniha.

Zesnulý kapitán Roskill po válce pracoval pro Úřad vlády a nepřekvapivě vždy zaujímal hledisko Úřadu vlády. Je obdivovatelem německého agenta Lorda Hankeyho. V této známé práci opravdu dává botu Winstonu Churchillovi.

Winne, jehož vnuka jsem znal, měl své chyby: nepil dost a na jednu věc vykouřil příliš málo doutníků. Některé z jeho mozkových vln byly divoce neproveditelné a sdílím analýzu kapitána Roskilla, že byl především armádou, ne námořním důstojníkem. Sloužil v Indii a na západní frontě, ale nikdy na moři.

Roskillova kritika vůči němu je však příliš přísná a roli zcela ignoruje Abwehr majetek, včetně Hankeyho a sira Edwarda Bridgesa, v jeho podkopání. Mosty mu například lhaly při plavbě HMS Princ z Walesu a HMS Odrazit ze Singapuru. Stephen Roskill byl skvělý dělostřelecký důstojník a zejména velmi dobrý námořní specialista na AAA. V rovnováze se však měl držet střelby.

Nemyslím si, že by byl německý špión, přestože pracoval pro úřad vlády. Nebyl dostatečně dobrý zpravodajský důstojník, aby respektoval německé špiony, se kterými pracoval!


Edward Heath

Edward Heath (1916-2005), také známý jako Ted Heath, byl politik konzervativní strany, který sloužil jako britský premiér v letech 1970 až 1974, nejhorší období potíží.

Heath se narodil v dělnické rodině z Broadstairs v Kentu, jeho otec stavitel a matka domácí služebnice. Ted Heath získal vzdělání v Ramsgate a udělal si dost dobře, aby získal stipendium na Oxford. Studoval filozofii, politiku a ekonomii, promoval v roce 1939. Heath cestoval po Evropě během studijních přestávek, včetně návštěv nacistického Německa, kde se údajně setkal s předními nacisty jako Heinrich Himmler a Joseph Goebbels.

Heath vstoupil do armády v březnu 1941 a sloužil s vyznamenáním jako dělostřelecký důstojník během druhé světové války, službu opustil jako podplukovník. V roce 1950 kandidoval do sněmovny a těsně vyhrál sídlo Bexley. V roce 1959 byl povýšen do kabinetu a držel několik portfolií, než se v červenci 1965 stal vůdcem konzervativní strany.

Heath se stal předsedou vlády po vítězství konzervativních voleb v červnu 1970. Jako premiér se začal zabývat především ekonomickými reformami, zejména řízením vstupu Británie na společný evropský trh. Heath často vypadal, že má o Severní Irsko nezájem a dívá se na jeho politická témata a sektářství s ambivalentní nechutí. Neměl žádnou náklonnost k Loyalistově věci a jeho pracovní vztah s unionistickými politiky, jako byl Brian Faulkner, byl napjatý.

Střelby Krvavé neděle v lednu 1972 přesunuly Severní Irsko na vrchol agendy Heath ’s. Frustrovaný neústupností Faulknera, Heath schválil zavedení přímého pravidla v březnu 1972. Jeho vláda dala přednost vyjednané mírové dohodě založené na sdílení moci a spolupráci s Dublinem. Heath to věřil svému podřízenému Williamovi Whitelawovi, ačkoli Heath byl částečně zapojen do rozhovorů v prosinci 1973, které vyvrcholily dohodou Sunningdale.

Heath nebyl nikdy široce oblíbený u britského lidu, který ho přes svůj původ v dělnické třídě považoval za příliš chladného a elitářského. Heath a konzervativci ztratili moc ve volbách v únoru 1974, premiérský úřad přešel na labouristy a Harolda Wilsona. Heath zůstal v parlamentu dalších 27 let, nakonec odešel do důchodu v červnu 2001. Nebyl zvažován pro jiné portfolio kabinetu, kvůli jeho špatnému vztahu s Margaret Thatcherovou.

V lednu 2003 Heath podal svědectví před Savillským vyšetřováním Krvavé neděle, jednoho z jeho posledních významných veřejných činů. Později téhož roku vážně onemocněl a zemřel v březnu 2005 ve věku 89 let.


Poté, co v šesti letech hrál na tenorový roh, povzbuzován svým otcem Bertem, trumpetistou a vůdcem dechovky Wandsworth Town, později Heath přešel na pozoun. [7] [8] Oba často hráli společně na mnoha nahrávkách tanečních kapel ve 20. a 30. letech minulého století.

Earning a living for his family in the post-war years he, and his brother Harold with three other musicians, formed a band that played to commuters outside London Bridge Station before winding their way along the streets in London to a location outside the Queen's Hall Gardens venue. It was here that Heath's professional career began as he was spotted on the street and asked to play with the Jack Hylton Band [2] who had a residence there. He did not last long, not having the experience required, but it gave him the ambition to pursue a career as a professional musician. [8] [9]

His first real band gig was with an American band on tour in Europe – the Southern Syncopated Orchestra – which had an engagement in Vienna, Austria and needed a trombone player. The drummer for this band, Benny Payton, taught Heath all about Jazz and Swing. Heath had to pay his own way back from Austria when the band ran out of money. [8] Heath heard Bunny Berigan, Tommy Dorsey and Jimmy Dorsey and Paul Whiteman when they toured Europe. [8]

He next played with the Metro-Gnomes, a small band fronted by Hylton's then-wife Ennis Parkes. In the late 1920s, Heath again joined Hylton's larger stage band (also being present on a number of 12-inch "concert" recordings), staying until 1930. [8] Around this time, he also began to play for a number of other dance orchestras.

In 1928, he joined Bert Ambrose's orchestra at the Mayfair Hotel in London and played there until 1935 when he moved on to Sydney Lipton's orchestra at the Grosvenor House. Ambrose, a strict disciplinarian, taught Heath how to be a bandleader. It was during this time that Heath became the most prominent trombone player in Britain, renowned for his perfect tone. He kept playing on numerous recordings as a studio musician, although he concentrated his efforts on the Ambrose band after 1932.

In September 1939 the war caused the immediate disbandment of the Sydney Lipton Band, which was on tour in Scotland at the time. Heath, his wife Moira and children went back to London. In late 1939, Heath joined Maurice Winnick's Dorchester Hotel band.

During the late '30s and early '40s, Heath also played as a sideman on several Benny Carter sessions.

In 1940, Heath joined Geraldo's orchestra and played numerous concerts and broadcasts during the war travelling to the Middle East to play to the Allied Forces-based there. He often became one of the "boys" in Geraldo's vocal group, 'Three Boys and a Girl'.

In 1941, Geraldo asked his band members to submit a favourite tune to include in their broadcasts. Heath had composed a song "That Lovely Weekend", after his wife had written him a poem on a rare weekend together amongst his war travels, and he set this to music. Heath suggested "That Lovely Weekend" to Geraldo and it was orchestrated, with Dorothy Carless on vocal, and was an immediate wartime hit. The royalties from this song and another composition "Gonna Love That Guy" allowed Heath to form his own band.

Heath was inspired by Glenn Miller and his Army Air Force Band and spoke with Miller at length about forming his own band when Miller toured Britain with the USAAF Orchestra. Heath admired the immaculate precision of the Miller ensemble and felt confident that he could emulate Miller's great success with his own orchestra.

In 1944, Heath talked Douglas Lawrence, the Dance Music Organiser for the BBC's Variety Department, into supporting a new band with a broadcasting contract. Lawrence was sceptical as Heath wanted a much larger and more jazz orientated band than anyone had seen in Britain before. [9] This band followed the American model, and featured 5 saxes, 4 trombones, 4 trumpets, piano, guitar, Bass and Drums. The new Ted Heath Band, originally organised as a British "All Star Band" playing only radio dates, was first heard on a BBC broadcast in 1944.

In 1945, the BBC decreed that only permanent, touring bands could appear on radio. So Ted Heath and his Music was officially formed on D-Day, 1944.

In late 1945, American bandleader Toots (Tutti) Camarata [10] came to UK as musical director for the film London Town (1946) starring comedian Sid Field. This film was intended to be Britain's first attempt to emulate the American film musicals of studios such as MGM and Camarata commissioned Heath to provide his band as the nucleus for the film's orchestra. The film was not a success.

Heath arranged a stint at the Winter Gardens at Blackpool in 1946, a Scandinavian tour, a fortnight at the London Casino with Lena Horne, and backed Ella Fitzgerald at the London Palladium.

Huge popularity quickly followed and Heath's Band and his musicians were regular Poll Winners in the Melody Maker a NME (New Musical Express) – Britain's leading music newspapers. Subsequently, Heath was asked to perform at two Royal Command Performances in front of King George VI in 1948 and 1949. [11]

In 1947 Heath persuaded impresario Val Parnell, uncle of the band's star drummer Jack Parnell, to allow him to hire the London Palladium for alternating Sundays for his Sunday Night Swing Sessions. The band caused a sensation and eventually played 110 Sunday concerts, ending in August 1955, consolidating the band's popular appeal from the late 1940s. These concerts allowed the band to play much more in a jazz idiom than it could in ballrooms. In addition to the Palladium Sunday night concerts the band appeared regularly at the Hammersmith Palais and toured the UK on a weekly basis.

In April 1956 Heath arranged his first American tour. This was a reciprocal agreement between Heath and Stan Kenton, who would tour Britain at the same time as Heath toured the United States. The tour was a major negotiated agreement with the British Musicians' Union and the American Federation of Musicians, which broke a 20-year union deadlock. Heath contracted to play a tour that included Nat King Cole, June Christy and the Four Freshmen that consisted of 43 concerts in 30 cities (primarily the southern states) in 31 days (7,000 miles) climaxing in a Carnegie Hall concert on 1 May 1956. [12] At this performance, the band's instrument truck was delayed by bad weather. The instruments finally arrived just minutes before the curtain rose. The band had no time to warm up or rehearse. There were so many encore calls at the Carnegie Hall performance that Nat King Cole (who was backstage, but not on the bill) had to come out on stage and ask people to leave.

During the tour, Nat King Cole was attacked on stage in Birmingham, Alabama by a group of white segregationists. Heath was so appalled he nearly cancelled the remainder of the tour but was persuaded by Cole to continue. They remained firm friends until Cole died in 1965 and collaborated musically on many occasions. Heath later successfully toured the US again and also toured Australia and Europe.

The 1950s was the most popular period for Ted Heath and His Music during which a substantial repertoire of recordings were made. In 1958 nine albums were recorded. He became a household name throughout the UK, Europe, Australasia and the US. He won the New Musical Express Poll for Best Band/Orchestra each year from 1952 to 1961. [13] Heath was asked to perform at a third Royal Command Performance for King George VI in 1951, and for Elizabeth II in 1954. [11]

He was the subject of This Is Your Life in 1959 when he was surprised by Eamonn Andrews at the BBC Television Theatre. During this period, Heath and his band appeared in several more films (following London Town) including Dance Hall (1950) It’s a Wonderful World (1956) a Jazz Boat (1960).

In addition to Cole, Heath established close personal and professional relationships with Woody Herman, [9] Count Basie, [9] Marlene Dietrich, [9] Johnny Mathis [9] and Tony Bennett. [9] He worked with Sarah Vaughan, [14] Ella Fitzgerald [15] Lena Horne June Christy Mel Torme The Four Freshmen Donna Hightower and others. His band members included Ronnie Scott, an early member of the band, the pianist Stan Tracey, trumpeters Kenny Baker, Eddie Blair, Duncan Campbell, sax players Don Rendell and Tommy Whittle, trombonists Don Lusher and Wally Smith, drummers Jack Parnell and Ronnie Verrell and double bass Johnny Hawksworth. The addition of singers Dickie Valentine, Lita Roza and Dennis Lotis in the '50s gave the band more teenage appeal. He commissioned scores from all the top arrangers of the era with more than 800 original arrangements as part of the band's library. Arrangers included Tadd Dameron, George Shearing, [16] Reg Owen, John Keating Kenny Graham [17] [18] Ken Moule Bob Farnon Woolf Phillips [19] Ron Roullier Bill Russo [20] Johnny Douglas [21] Ron Goodwin [22] and Ralph Dollimore.

Heath used Decca's Phase 4 Stereo recording methods in the early '60s. He continued to commission a huge number of original scores and arrangements and some of his biggest US chart successes came during this time. He performed continuously and successfully until his health faltered in 1964 suffering a cerebral thrombosis on his 62nd birthday and collapsing on stage in Cardiff. Thereafter the band toured less, but continued to record several albums.

He died in 1969 at the age of 67, but the band re-formed after a Thames Television tribute broadcast in 1976 [5] with the approval of the Heath family, and went on performing concerts. Initially some early 1970s recordings were recorded under the musical direction of Roland Shaw, Ralph Dollimore and Stan Reynolds, [5] but thereafter all recordings were supervised by trombonist Don Lusher, who led the band for 25 years until 2000, with mostly original Heath alumni. The final concert in December 2000, was a sell out at London's Royal Festival Hall, attended by most Heath personnel past and present and the Heath family. [2] The band at that performance was made up almost entirely of players who had played under Ted Heath's leadership. Numerous radio and television tributes have been broadcast over the years.

The band compared favourably with the best of America's big bands in the opinion of Count Basie [9] in his testimonial to Heath on Heath's 21st Anniversary album, and is generally accepted as the best swing band that Britain ever produced. [23]

Heath was married twice, firstly in 1924 to Audrey Keymer who died in 1932. There were two sons from the marriage, Raymond and Robert. His second marriage was to Moira Tracey—a ballet dancer who appeared in one of the first television transmissions by John Logie Baird on the BBC, and became a prolific lyricist and songwriter. She received a special award for services to television, the 'Freedom of the City of London' in recognition of her services to songwriting and a British Academy of Songwriters, Composers and Authors 'Gold Badge Award'. [24] She died on 24 January 2000 in Weybridge, Surrey, England, UK. There were four children from this marriage, Martin, Valerie, Nicholas and Timothy. [7]

Two of Heath's sons, Nick Heath [25] and Tim Heath, continued the musical and entertainment tradition in the family by becoming successful artiste managers, record company and music publishing company owners, and Nick Heath continues his entertainment business career as a music producer and owner of Birdland Records. James Heath (Heath's grandson—Nick Heath's son) is a film and music video director. [26]

Leeds College of Music in Leeds, Yorkshire, United Kingdom has a wide collection of Ted Heath recordings and memorabilia available for research.

Guildhall School of Music and Drama in London has established, in conjunction with the Heath family, "The Ted and Moira Heath Award" for promising jazz musicians.


Back in the 70s, a U-turn really was a U-turn

Despite saying that public expenditure needed cutting back, in the 70s Edward Heath kickstarted the economy by pouring money into health, education and welfare. Photograph: Frank Tewkesbury/Getty Images

Despite saying that public expenditure needed cutting back, in the 70s Edward Heath kickstarted the economy by pouring money into health, education and welfare. Photograph: Frank Tewkesbury/Getty Images

I f Labour and its supporters in the media are to be believed, David Cameron's signature manoeuvre – especially after Ken Clarke backed down on reduced sentences for offenders who plead guilty – is the U-turn. Yesterday, the Mirror even provided a handy reminder of the top 10. Glancing through the list, though, one can't help but wonder if we've begun to stretch the concept to the point of meaninglessness. If it weren't such a cliche, I'd say George Orwell – the ultimate stickler when it comes to politics and the English language – must be turning in his grave.

When I was a boy – back in the 70s when the term was first applied to politics – a U-turn really was a U-turn, not just a decision to nix some half-baked idea you'd floated only to find it was unworkable or unpopular. To execute a U-turn you had to do what skateboarders (yeah, I know, they came in a little bit later) used to call a full one-eighty. You also had to go back on one or more fundamental, ideologically loaded, headline items in the programme to which you were publicly committed at the election that thrust you into office.

People might well value the school milk for the under-fives, the debt advice, the books for kids, and of course the publicly owned forests that have been rescued at the last minute by red-faced ministers forced to abandon their money-saving schemes by a prime minister who's suddenly realised that, in their case, the game isn't worth the candle-end.

But the failure to follow through on those policies – or on the idea of bigger discounts for guilty pleas, anonymity for defendants in rape cases or automatic imprisonment for carrying a knife – hardly qualifies as ripping the heart out of the programme on which either the Lib Dems or the Conservatives were elected.

It certainly doesn't compare to what Ted Heath, undisputed king of the U-turn, got up to in 1972 – the year he earned the derision and despair of the Tory party's proto-Thatcherites by exercising a series of screeching U-turns on what they had been led to believe was the road to redemption.

Public expenditure, said the Conservative manifesto of 1970, needed cutting back. But faced with unemployment rising to over 1 million for the first time since 1947, the government kickstarted the economy by pouring money into health, education, and welfare, most of it spent by Margaret Thatcher and Keith Joseph – the colleagues who then turned on Heath after he lost two elections in one year in 1974.

The Conservatives had also promised they were no longer in the business of rescuing "lame ducks" – industrial concerns that couldn't pay their way without government assistance. Nor would they spray money willy-nilly at economically underperforming regions of the UK. Before long, though, the government felt obliged to nationalise a number of basket cases, boost regional subsidies and pass an Industry Act so interventionist that it left Tony Benn licking his lips.

Even more humiliatingly, the Tories in opposition had promised categorically never to go back to statutory control of prices and incomes, but that's exactly what Heath had to do after a series of strikes and the failure of the TUC and CBI to agree on a voluntary solution meant there was no other way – other than deflating the economy and returning to mass unemployment (what some see as Thatcher's solution) – of taming inflation.

Poor old Ted even took flak from some Tories for his humanitarian decision to allow in over 25,000 Asians thrown out of Uganda by Idi Amin after the Conservative manifesto promised to take tough action on immigration.

Nothing the Cameron government has yet done comes close to any of this – except perhaps the homeopathic-level dilution of Andrew Lansley's NHS plans. Strictly speaking, though, even that doesn't qualify since those proposals arguably represented a negation rather than a fulfilment of the Tories' manifesto pledges on health.

If (and, given the post-Heath Conservative party's understandable aversion to real U-turns, it's a big if) you catch Cameron putting deficit reduction on ice for the sake of growth and jobs, then get back to me. For the moment, U-turn if you want to: the gentleman's not for turning.


Sir Edward Heath

When Edward Heath, who has died aged 89, took Britain into the European Economic Community in 1971, it was the culmination of a lifetime of undeviating effort. Europe was his great theme - from his maiden speech in 1950 on the Schuman plan for coordinating western Europe's steel industries, to the ones he was still making half a century later, when Tony Blair was in 10 Downing Street and his own battles with his successor as Conservative leader, Margaret Thatcher, had entered history.

When an earlier Conservative prime minister, Harold Macmillan, first applied to join the then European Common Market in the early 1960s, Heath was in charge of the unsuccessful British negotiating team. His widely praised work won him the Charlemagne prize.

Shortly before Heath became prime minister in 1970, the third British application to join the Common Market had been submitted by Labour's Harold Wilson. But Wilson's singleness of purpose was in doubt. Heath's was not. On October 28 1971, the Commons voted with a 112 majority to go into Europe.

After that, little went well. Singlemindedness and determination could also look like obstinacy and arrogance. Heath had won the 1970 election - against all the forecasts - with a majority of 30 and an unchallenged personal authority he lost that in 1974, amid gloom and industrial chaos.

The 1970 victory had been preceded by talk of competitiveness, lower taxes, the hunting down of "lame duck" industry, a curb on public spending and an assault on what was seen as untrammelled trade union power. But then events, as Macmillan would have said, intruded.

In 1971 Rolls-Royce faced bankruptcy and was partly nationalised and bailed out, as was Upper Clyde Shipbuilders. The attack on unions triggered the 1972 saga of the Pentonville 5, while the battle with the miners ended in victory for the NUM. Public spending rocketed. In Northern Ireland, internment was followed by Bloody Sunday and the beginning of the IRA assault on mainland Britain.

Internationally, in the wake of the Yom Kippur war, energy prices went up four-fold, and in 1973-74 there was renewed conflict with the NUM, the slide into the three-day week and the February 1974 election, called around the slogan, "Who governs?" The answer turned out to be Wilson, after a near dead-heat between the Labour and the Conservatives.

Wilson called another election that October. He won a majority of three, but for many Tory MPs losing was a sin. In 1975, Margaret Thatcher won the leadership from Heath. While it may have been radical for the Conservatives to choose a woman, from Heath's point of view the irony was that they had chosen another meritocrat.

For that was where he had come in. His party had seen the need in the mid-1960s to set Heath, their own meritocrat, to catch Labour's formidable Wilson, and that confrontation dominated a decade of British parliamentary life.

Wilson was loquacious, self-justifying, scornful, though anxious to please, fundamentally warm-hearted. Heath was tight-lipped, introverted, seemingly cold. Yet his performance was more effective than the headlines often made out, even if his carelessness about image-building must at times have been the despair of what are now labelled spin doctors.

After Thatcher toppled him, his incapacity to do or say the right thing verged on high comedy. He regarded her as authoritarian, egotistical, intolerant, an aberration among Conservative leaders. There was no doubting their mutual dislike.

Pointedly she left him out of her shadow cabinet when he and many observers were expecting him to be offered the foreign affairs brief. One of the most bizarre episodes in 20th century Britain's politics ensued.

Onlookers were astonished, delighted, appalled, according to temperament and party. Some were all three as Heath delivered speech after critical speech. It might all have been dismissed as disgruntled soliloquies from a soured man, were it not that the drama increasingly involved the central theme of Heath's career: Europe. Thatcher, as he saw things, was pursuing a narrow nationalism that militated against this country playing a full part in Europe.

The great issue is still unresolved, all these years after Heath led the British to Brussels. This lingering insularity, encouraged by what he regarded as the obstinate egotism and narrow vision of his successor, provided him with a cause that saved him from that elder statesman's fate of subsiding into the Lords or persisting on the Commons backbenches like an extinct volcano. Heath declined to be extinct. He and his great theme remained active. And after Thatcher's memorable fall in November 1990, her predecessor wore Westminster's widest, toothiest smile and borrowed one of her own phrases: "Rejoice, rejoice".

In July, 1965, Heath was the first Conservative leader to be chosen by secret ballot of MPs, the election having broken with the patrician system by which his predecessor, Sir Alec Douglas-Home, had "emerged" as leader in 1963. But it was Douglas-Home during his leadership who had instituted that ballot as a means of selecting, and deselecting, leaders.

Heath's origin and career were in sharp contrast with those of his aristocratic predecessor. His father had been a Kent carpenter before becoming a master builder, his mother a lady's maid. Born in Broadstairs, he began his education as a choral scholar at St Peter's, the local Church of England school, at seven he began piano lessons. He won a scholarship to Chatham House grammar school, Ramsgate, took his school certificate at 13, was playing the organ at 14 and conducting at 15. He won an organ scholarship to Balliol College, Oxford, became president of the university Conservative association in 1937 and of the Oxford Union in 1939.

In those times he visited Nazi Germany and attended a Nuremberg rally, and, as a supporter of the Spanish republic, came under machine gun fire while driving down the Spanish coast. During the 1938 Oxford byelection which Quintin Hogg, the future Lord Hailsham, won as the pro-appeasement Conservative candidate, Heath worked for the anti-appeasement candidate, the then Master of Balliol, AD Lindsay.

That year too he won a scholarship to Gray's Inn, London. He never took it up because in 1939 came the second world war. He fought in north-west Europe with the Honourable Artillery Company, rose to lieutenant-colonel and was awarded the military MBE and mentioned in dispatches.

After the war, Heath became a civil servant, then took a post as news editor of the Church Times in 1947. Thatcher would have her husband's wealth behind her, but Heath, like John Major, William Hague , Iain Duncan-Smith, and Michael Howard, had to earn a living.

In 1948, he became a trainee in the finance house of Brown, Shipley and Company.

In 1949 at Bexley's "bread-rationing byelection" he reduced the Labour majority from 11,000 to 1,000. At the 1950 general election he won the redistributed seat with a 133 majority. After the Conservatives won the 1951 general election, he became a junior whip and resigned from Brown, Shipley to devote himself to politics.

He was energetic, thorough, efficient and a master both of detail and of his temper. The public had some idea of his political attitudes from his contribution to the seminal Conservative pamphlet, One Nation (1950). But then he remained silent in the Commons as deputy chief whip (1953-55) and chief whip (1955-59), before emerging as labour minister.

From 1960-63, he was Lord Privy Seal with Foreign Office responsibilities and as such handled the Common Market negotiations. He was in his element, dealing with like-minded men over details of trade. Never caught out by questions, he emerged as a fervent European.

When Sir Alec Douglas-Home succeeded Macmillan as prime minister in 1963, Heath was promoted to secretary of state for industry, trade and regional development and president of the board of trade. His main work was to secure the enactment of the resale prices bill which, against stiff Conservative opposition, limited the scope of price agreements.

It was not until the Conservatives lost office in October, 1964, that the House had a fair opportunity to judge Heath's ability in a wider context. His ability, familiarity with trade and finance, toughness in controversy - all fed belief among Conservatives that he was the man to restore them to power. Nevertheless, when the leadership election came, in 1965, Heath did not win outright. But his rivals Reginald Maudling and Enoch Powell withdrew their candidacies before the second ballot and Heath became leader.

He was promptly confronted with the task of preserving party unity over policy towards Ian Smith's white minority regime in Rhodesia (now Zimbabwe), when it made its 1965 unilateral declaration of independence. UDI challenged the authority of the crown and parliament and Wilson's government took steps - mainly sanctions - to undermine the Smith regime. There was a strong Conservative element, led by Lord Salisbury, which supported Smith. But, backed by Douglas-Home, Heath overcame the revolt.

Then came 1966, the high tide of Wilson's political ascendancy, a 98-seat Labour majority in place of the four-seat majority which had determined the 1964 result. Probably no Conservative could have defeated Labour in that year, but for Heath's enemies, later, that defeat would be seen as a harbinger of worst times to come.

By 1968 Labour's popularity had plummetted. Yet it was that April that Powell made his "rivers of blood" speech on immigration. Neither Heath, nor any of his colleagues had been consulted. The Conservative leader sacked Powell, and thus opened up a fissure in his party which persisted.

In June 1970 Wilson called an election. He, and much of the media, assumed that victory was in the bag for Labour. But it was to be Heath's triumph, although it would last less than four years.

But Heath had hinterland, as his Oxford contemporary Denis Healey would say. By the time he quit the Commons in 2001, he was Father of the House, yet another addition to the honours, political, academic and artistic which he accumulated. And there was the music and the yachting. The latter saw him win the 1969 Sydney to Hobart race, captain Britain's 1971 Admiral's Cup team and be part of the 1980 Sardinia Cup team. His books included his Godkin lectures, Old World, New Horizons (1970), and Sailing A Course In My Life (1975).

Michael White writes: To stay in public life for 26 years after being rejected resoundingly by the electorate and one's own party suggests either implacable determination or bloody-minded stubbornness. In Heath's case it was both. Winston Churchill, the patron of his early promotion, was clearly his model. Both spurned the Lords, but Churchill was 80, not 58, when he left No 10 trailing only slightly tarnished glory, not humiliation.

Critics dubbed it the longest sulk in parliamentary history. But Heath had much to say on many topics and, as a man whose sleeve had been brushed by Hitler's at a rally in Nuremberg in 1937, he brought increasingly unique insights to the task.

At times during the years he sat in his corner seat below the Commons gangway, it seemed as if he was determined to stay there until Thatcher was not only politically down, but ideologically out as well. Had he lived to attend her funeral, one can imagine him thinking he had finally made his point.

But nothing proved so cut and dried. The limits of economic Thatcherism had been demonstrated, especially in its monetarist manifestation. But the deregulated, privatised, market-oriented world she helped to create - rather more successfully than his own efforts - had triumphed almost everywhere.

As for Europe, the great cause of Heath's career, Britain's place in it, in the wake of the Dutch and French referendums is still not clear. Heath's contempt for wilder Eurosceptic Tory talk of withdrawal from the European Union , or membership of the North American Free Trade Agreement, was always total. It could be counter-productive in a house increasingly peopled by Tory MPs who had been taught to regard him as a traitor and by Labour ones who thought, wrongly, that he was almost one of them.

Towards the end he was often lumped together with his near-contemporary, Tony Benn. "Good Riddance" declared a Sunday Telegraph profile when the pair retired as MPs four years ago.

But right until the end of his parliamentary career he remained, like Benn, a speaker who could half-fill a near-empty chamber. Europe was his overriding preoccupation and he coupled it with a wariness of American policy and motives which made him the least pro-Washington postwar premier.

Industrial policy, relations with Russia and the wider world, especially China, where he advised the Beijing government and often defended it, were frequent topics. The author of the "unacceptable face of capitalism" jibe (his target was Lonrho) attacked corruption and poor performance among the captains of industry, deepening Tory enmity as much as his opposition to some of his party's privatisations.

That particular paradox was underlined when he spoke out fiercely against the widespread perception in the 1990s "sleaze era" that most MPs are less than honest and honourable. When he took that stance to the point of attacking the Nolan commission's report on reforming parliamentary accountability, few thought him wise.

Friends who had taken his finances in hand in the 1970s helped make him comfortably well off. In addition to the yacht Morning Cloud, Heath owned a modest terrace house in Wilton Street, Belgravia, and another, much more magnificent and dating from Queen Anne, in Salisbury's Cathedral Close.

Of the Chinese government's decision to put down the Tiananmen Square demonstrations in 1989, he said: "There was a crisis after a month in which the civil authorities had been defied. They took action. Very well." And his conciliatory approach to Saddam Hussein also attracted widespread criticism.

He was asked if he ever wondered if he was making the mistake that Neville Chamberlain had made. "No", he replied. In his defence, it could be said that former soldiers who have seen war are least keen to inflict it on others. But there was recurring evidence that he could be insensitive to democratic demands and insufficiently wary of authoritarian regimes.

As MP for Bexley, Bexley Sidcup and Old Bexley and Sidcup from 1950 - when his majority had been smaller than the number of votes which Mr Job, the Communist party candidate, took off Labour (he often toasted Mr Job) - Heath kept a good agent who looked after constituents' needs, and he did not outstay his welcome among local loyalists until close to the end. Whe he stood down in 2001, Derek Conway, a Eurosceptic ex-whip, won the seat.

The same election Tony Benn's seat went to the Lib Dems. Such are the indignities of political old age. But Heath's were more extensive, unusually so. His complaint was that the Thatcherites who so brilliantly ousted him from the leadership in 1975, never accorded him the courtesies to which an ex-leader and premier was entitled. Invitations to consult, or to No 10 dinners, were virtually non-existent. There was no cabinet job offered when Mrs Thatcher won office in 1979, except some vague talk of the Washington embassy, which he took (rightly) as an insult.

Apart from the Brandt commission on international development and north-south relations (1977-83), which was out of touch with the harsher temper of the times, he undertook few big public tasks, preferring to become what his lieutenant, Ian Gilmour, later called "the most distinguished backbencher since Richard Cobden" the Victorian apostle of free trade.

But his style, never light, underlined the impression that he was sulking. Even his jokes had a habit of sounding like pomposity or bad temper to those who did not know him. Often they were self-deprecating, albeit disguised.

For many years he invited a group of political reporters to dinner on the eve of the Tory conference, at Salisbury in the south or the Riverside hotel at Poulton-le-Fylde when the conference was in Blackpool. He may have had half an eye on the good opinion of posterity, but it was also generous. Reporters in their 30s could hear, firsthand of that brush with Hitler's arm.

"I am very good with widows," Heath would say. Certainly his later career, despite his many frustrations and disappointments, was neither lonely nor friendless. Lady Soames and Lady Woolf, the widow of his chief of staff, were among many who stayed loyal.

And if there had never been a wife to console his solitude there was always music. He was still to be found at the Salzburg annual music festival until 2003.

Heath claimed to have visited every country in the world except North Korea, Bolivia and Paraguay. In many countries he was treated rather more respectfully than at home, where his candour was redefined as petulance by his critics

He remained determined that he would be vindicated, until close to the end.

· Edward Richard George Heath, politician, born July 9 1916 died July 17 2005.

· This obituary has been revised and updated since the deaths of Francis Boyd, in 1995 and Norman Shrapnel last year.


Edward Heath (1525 - 1593)

He made his last Will on 06 March 1592/3 and was buried 2 days later on 08 Mar 1592/93 at Ware, Hertfordshire, England.

His estate was in probate court on 23 Mar 1592/93.

Disputed Origins

Edward Heath was NOT the son of Robert Heath.

Extracts from the last Will of Edward Heath of Ware .

. "I'm a collermaker, sycke in bodie" .

He asked to be buried in the churchyard of Ware and made the following bequests .

"unto Alyce my warylandyff xl a yere duryng her lyff. And her dwellyng in my howse, that ys to saye the chamber that she nowe useth to lie yn wthall moveables of household stuff nowe thereyn, the kytchen & the buttrye, wth ffree egresse ingresse & regresse into the same & easyaments in the backsyde durying her natural lyff. And a table with a ffourme in the hall provided, always.

And my wyll ys that two of my daughters, Elen & Kateryn, shall have all the aforesaid houshold stuff, after my wyffs decease equallie to be devided betwene them by the discreccon of my sonn Willm.

To my said two daughters, Elen & Kateryn, xx s a pece to be payd them at the daye of their maryage.

To Johan my daughter, vj s viij d to be payd to her within one yere after my decease.

To my daughter Johan, her sonn xiij s viij d to be paid at his age of xv yeres.

To Elizabeth my daughter, vj s viij d within one yere after my decease . to eyther of her children John & Margrett, vj s viij d a pece, at their age of xv yeres

To Thomas my sonn, xl s whereof xx s to be payd wthin one yere after my ddecease.

And the other xx s wthin the next yere then next ffolowyng.

To my sonn John, xx s to be payd hym wthin one yere next after my decease.

To my daughter Margaretts children now alyve v s a pece to be payd at their age of xv yeres afteter my decease.

To my sonn Willm, all that my nowe dwelling house wthall the edifice yards gardens wthall the Appurtenances therunto belongyng scituat in lytle Amwell in the countie of Hertf to hym & his heyres for ever, And all the resideue of my goods & moveables unbequeathed . to my sonne Willm his children nowe alyve vj s viij d a pece at their age of xviij yeres.

All wch severall somes of money to be payd by my sonn Willm, whom I do ordeyne & make my sole Executor of this my last Wyll & Testament.

[The following bequest is written on the left margin, evidently intended to be part of the main body of the Will]

Itm - I geve unto my sonn Robt, xl s wherof xx s wthin one yere after my decease and the other xx s wthin the yere then followyng. And all my apparell.

Itm - I geve unto everie of my sonn Robert his children v s a pece to be payd to them at the age of xv age.


Podívejte se na video: The Queen hosts world leaders


Komentáře:

 1. Kekora

  Vlastně. Tell to me, please - where I can find more information on this question?

 2. Kale

  Souhlas, to je pozoruhodná věta

 3. Mauramar

  To nemůže být!

 4. Ken

  Omlouvám se za zasahování ... jsem s touto situací obeznámen. Můžete diskutovat.

 5. Goltilar

  Clearly they were wrong ...Napište zprávu